Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Hemstaplan nästa rondell?

/
  • Foto: LASSE WIGERT Blir rondell. Hemstaplan är efter Gävleförhållanden en mycket besvärlig korsning.

GÄVLEHemstaplan är en av Gävles trafiktätaste och besvärligaste korsningar. Inte nog med att trafiken är intensiv. Anslutningen till Kryddstigen ligger så nära att köbildningen förvärras.

Annons
Nu görs en förstudie inför den nödvändiga ombyggnaden. Det mesta talar för att trafikljusen försvinner till förmån för en cirkulationsplats. Det är en mångmiljonsatsning som möjligen kan bli verklighet 2004.
Vid ett allmänt informationsmöte i Hemlingbystugan på måndagskvällen var närboende och andra intresserade inbjudna till information om ombyggnadsplanerna. Normalt brukar Vägverket göra detta när förstudien ligger klar. Den här gången tyckte man att det var lämpligt att informera i ett litet tidigare skede. Kanske kan detta bidra till ett mer förankrat förslag.
Förstudien beräknas vara klar så att länsstyrelsen och andra berörda får den på remiss runt årsskiftet.
Varje dygn kommer mer än 15 000 fordon in i korsningen från fyra olika håll. Det är bara trafiken från Söderbågen som med 11 500 fordon är lägre. Största trafikmängden finns i norrgående på S Kungsvägen/riksväg 76 med 17 500 fordon. Siffrorna är från en mätning som gjordes år 2000 men antas vara ungefär samma även idag.

Vägverket delar kostnad
Hemstaplan ligger inom Gävles tätort men eftersom Vägverket är väghållare för S Kungsvägen/riks 76 innebär det att kostnaderna för ombyggnaden delas lika mellan kommunen och Vägverket.
- Förstudien som ska utmynna i flera alternativ. Det mest troliga är dock att Hemstaplan byggs om till rondell. Det säger Hanna Blomberg på Vägverket Region Mitt i Härnösand.
I så fall blir den av modell större med dubbla körfält, som den nya rondellen vid infarten från riksväg 80.
Troligen lämnar konsulenten i förstudien fler alternativa lösningar till problemet strax söder om Hemstaplan, nämligen Kryddstigens anslutning till väg 76.
En möjlig lösning är att flytta utfarten längre söderut på riksvägen. En annan är att bygga rondell även där.
Det är i stort sett samma problem med Skolgången på andra sidan av Hemstaplan.
Där finns dock ett par alternativa utfarter, Skolgångens norra utfart och "smitvägen" mot Spängersleden mellan bussterminalen och Ericsson.

OLLE HILDINGSON

Mer läsning

Annons