Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Kritik mot äldreboende

GÄVLE
Björkegrenska gården och Attendo Care får kritik av Omvårdnad som granskat äldreboendet.

Annons
Det förvaltningen ser allvarligast på är att pensionärerna inte har någon personlig vårdplanering. Det utlovades i anbudet, men är fortfarande inte genomfört mer än ett år efter övertagandet.
- Individuell planering och dokumentation är grunden för så mycket, säger Karin Gens, kvalitetsledare för äldreomsorgen.
För att pensionärerna ska kunna få sina behov och önskemål uppfyllda är det viktigt att de finns nedskrivna och följs upp regelbundet.
Av det som finns framgår att det är dåligt med utevistelse för de gamla. Den medicinska dokumentationen fungerar.
Leena Laine, tillförordnad verksamhetschef på Björkegrenska gården, säger att de är väl medvetna om att de måste förbättra dokumentationen.
- Vi har påbörjat det, det har högsta prioritet.
Att det dröjt så länge beror på att de har haft svårt att hitta en form för det säger hon.

Oklara regler

Oklarheter kring reglerna för vård i livets slutskede kritiseras också. Personalen har varit osäker på vem som ska bedöma när vak behövs. Chefen hade gett direktiv att vara restriktiv.
Regionchefen har dock gjort klart att det i första hand är de anhörigas ansvar och i annat fall avgör sjuksköterskan. Alla ska ha vak vid livets slut.
- Det skapade oro och osäkerhet innan det var klart vem som avgör, säger Karin Gens.
De har inte kunnat klarlägga om någon skulle ha saknat vak.
Omvårdnad granskar alla entreprenader för att se om verksamheten överensstämmer med vad som utlovats i anbudet. Inget i rapporten leder till allvarligare anmärkningar anser revisorerna.
De konstaterar att det finns ett bra kontaktmannaskap och att samarbetet med hälsocentralen fungerar. Omvårdnads chef och boendesamordnaren är nöjda med samarbetet.

Okända kvalitetsmål
Men kvalitetsmålen är dåligt kända och få anhöriga och pensionärer tycker att de kan påverka vården. Det kan också gå för länge mellan kvällsmat och frukost. I vissa fall har färre portioner beställts av besparingsskäl och pensionärer delat för att man ska slippa slänga så mycket mat. 18 personer har slutat sedan övertagandet.
Rapportförfattarna föreslår omvårdnadsnämnden att Attendo Care får till september på sig att rätta till bristerna. Förutom dokumentation handlar det om att ge personalen möjlighet att hjälpa pensionärerna med aktiviteter och se till att avvikelserapporteringen fungerar.
Omvårdnad har också följt upp hur Attendo Care åtgärdat bristerna inom hemtjänst Söder. Rapporten konstaterar att inga klagomål har kommit in sedan i december-januari och att förvaltningen anser att allt är åtgärdat. Arbetet med dokumentation pågår dock fortfarande.

ANNA BAGGE
026-15 96 47
anna.bagge@gd.se

Mer läsning

Annons