Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Kvitto krävs vid utskrivning från sjukhus

GÄVLE
Nu ökar kraven på att landsting och kommun samarbetar när patienter skrivs ut från sjukhus. Patienter får inte skickas i väg utan att det finns en plan uppgjord för det fortsatta omhändertagandet.

Annons
Det är innebörden i en ny lag som träder i kraft den 1 juli.
Skärpningen är bra för patienterna men kommer olägligt för sjukvården.
- Det är lite knöligt att lagen kommer mitt i sommaren. Men eftersom vi redan har ett bra samarbete här i Gästrikland är det inte så mycket i rutinerna som behöver ändras, säger Ingela Kofoed Pedersen, vårdutvecklingschef vid länssjukhuset i Gävle.

Välkända brister
Problemet med patienter som skrivs ut från sjukhus utan att primärvård och kommun har ordnat med fortsatt vård och tillsyn är mångårigt i svensk sjukvård. Man brukar säga att patienterna "hamnar mellan stolarna", att vårdkedjan brister.
För att minska risken för att detta uppstår har riksdagen stiftat en lag som tvingar fram skärpta rutiner kring utskrivning.
Det nuvarande begreppet "medicinskt färdigbehandlad" har ersatts av "utskrivningsklar". En patient som av ansvarig läkare bedöms vara utskrivningsklar men som inte kan klara sig utan fortsatt hjälp kan inte skickas i väg utan att en vårdplan gjorts upp.

Samråd om insatser
Berörda parter - sjukhus, primärvård och kommunens omvårdnad - ska i samråd komma fram till vilka insatser patienten behöver efter sjukhusvistelsen. Ett kvitto ska undertecknas där det framgår vem som har det fortsatta omvårdnadsansvaret.
- Ett bra sätt att säkra ett tryggt fortsatt omhändertagande för patienten, tycker Ingela Kofoed Pedersen.
Lagen anger också att kommunen inte kan bli betalningsansvarig för en kvarliggande patient på sjukhus förrän en vårdplan är framtagen och undertecknad av berörda parter.
Några problem att följa lagen kommer det knappast att bli i Gästrikland, tror Ingela Kofoed Pedersen. Sedan flera år finns ett nätverk där länssjukhuset, primärvården och landskapets fyra kommuner plus Älvkarleby ingår. Samarbetsklimatet är gott och de befintliga rutinerna fungerar väl. Det som nu behövs är vissa justeringar och att information om dessa når ut till all berörd personal.
- Vi känner oss väl förberedda, säger Ingela Kofoed Pedersen.

BJÖRN HANÉRUS
026-15 96 34
bjorn.hanerus@gd.se

Mer läsning

Annons