Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Lång väntan på tandprotes

GÄVLE
Väntetiderna är långa för många äldre människor som behöver protetisk tandvård.

Annons
Sedan det nya tandvårdsstödet infördes i juli i fjol har drygt 30 000 ansökningar om förhandsprövning kommit in till försäkringskassan. Det är en anstormning som kassan inte klarat av.
- Antalet förhandsprövningar har varit 30 procent fler än beräknat, säger Elisabet Andersson, enhetschef vid försäkringskassan i Skåne.
Den 1 juli i fjol förbättrades tandvårdssubventionen för personer som är 65 år och äldre. Ett nytt högkostnadsskydd för proteser infördes och ersättningen för viss bastandvård höjdes.
För patienten innebar förändringen en tydlig kostnadssänkning när det gäller fast protetik, det vill säga kronor, broar och implantat. Patienten betalar numera högst 7 700 kronor under en behandlingsomgång. Materialkostnader för guld och andra ädel- och gjutmetaller ingår dock inte i skyddet.
All tandvård som omfattas av högkostnadsskyddet ska förhandsprövas av försäkringskassan. Kassan bedömer om den önskade åtgärden är motiverad och om det pris tandläkaren vill ta ut är skäligt.

Otillräckliga förberedda
Alla prövningsärenden hanteras av försäkringskassan i Skåne. Det har visat sig att man där inte varit tillräckligt förberedd på den stora mängd ärenden som kommit in. Väntetiderna har blivit långa. Enligt Elisabet Andersson ligger de i genomsnitt kring fem och en halv månad.
- Det är absolut inte acceptabelt, konstaterar hon.
Av drygt 30 000 inkomna ärenden har hittills endast 7 000-8 000 avgjorts. En orsak är att antalet ansökningar blivit betydligt fler än någon räknat med.
Det tyder på att det funnits en uppdämd efterfrågan. Vissa patienter har skjutit upp planerade åtgärder för att komma i åtnjutande av den förbättrade subventionen.
Andra har i och med reformen ansett sig få råd med större och dyrare åtgärder än de tidigare tänkt sig.
En annan förklaringen till förseningarna är att bemanningen inte varit tillräcklig vid försäkringskassan i Skåne. Det hänger delvis samman med att beslut om extra resurser till kassan kom sent.

Missar av tandläkare
En tredje förklaring är att tandläkarna i många fall redovisat ett bristande underlag kring sina patienter. Försäkringskassan har fått begära in kompletteringar, något som tagit extra tid.
Nyligen genomförda personalförstärkningar gör att försäkringskassan i Skåne nu står bättre rustade att hantera tandvårdsärendena.
Enligt Elisabet Andersson siktar man på att inom ett halvår komma ned till en månads handläggningstid.
Hon påpekar att väntetiderna inte är långa för alla patienter. Vissa patienter, exempelvis de som är helt tandlösa, kan av medicinska skäl få förtur i kön.
Tandläkarna behöver heller inte invänta beslut från försäkringskassan innan de sätter igång med en behandling, påpekar Elisabet Andersson. Om de känner sig säkra på sin sak finns ingen anledning att dröja, tycker hon.
- De tar visserligen en ekonomisk risk men den är inte stor. 93-95 procent av alla ärenden går igenom.

Björn Hanerus
026-15 96 34
bjorn.hanerus@gd.se

Mer läsning

Annons