Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Länssjukhuset avstår pengar

GÄVLEÄven sjukvården i Gävle kommer att få känna av den åtstramning som landstingets strukturbeslut från i våras innebär.Det görs tydligt i det budgetförslag för 2003 som landstingsstyrelsen i går antog.

Annons
Länssjukhuset Gävle-Sandviken åläggs att minska sina kostnader med närmare 45 miljoner kronor. Det ska bland annat ske genom en bantning av operationskapaciteten.
- Sjukhusen i Gävle och Hudiksvall måste avstå pengar för att vi ska kunna bygga upp den nya operationsenheten i Bollnäs, säger landstingsdirektör Tommy Löfgren.
Det budgetförslag som ledningskontoret tagit fram och som stöds av socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet omfattar en nettokostnadsram på 4,5 miljarder kronor. Drygt 3,7 miljarder ska gå till hälso- och sjukvård.
Resultatet beräknas bli i sammanhanget rekordstora167 miljoner kronor. Men då ska man ha i åtanke att en utgiftspost på 100 miljoner kronor - avvecklingskostnader i samband med sjukvårdens omstrukturering - har flyttats till innevarande år.
Ramarna till hälso- och sjukvårdsnämnderna har räknats upp med sex procent. Men för att budgeten ska hålla krävs samtidigt att sjukvårdens kostnader sänks med programenliga 230 miljoner kronor. Mycket av pengarna ska tas i södra Hälsingland och främst vid Bollnäs sjukhus. Men även övriga länsdelar måste dra sitt strå till stacken.
För länssjukhusets del betyder det bland annat en avveckling av operationsverksamhet motsvarande 26 miljoner kronor. En del av ortopedin, kirurgin och gynekologin ska flyttas till den nya länsenheten för planerad kirurgi i Bollnäs.

52 miljoner i drift
Bollnäsenheten beräknas kosta 52 miljoner kronor per år i drift. Finansieringen ska ske genom motsvarande avdrag vid sjukhusen i Gävle och Hudiksvall.
Utöver detta måste länssjukhuset också göra andra kostnadsanpassningar motsvarande 18,6 miljoner för att uppnå balans i sin ekonomi. En orsak är att sjukhuset inte klarat av det sparbeting det haft för innevarande år, enligt ekonomidirektör Lars Gustafsson.
Samtidigt som vården stramas åt ökar anslagen till de förtroendevalda. Nästa år avsätts totalt 24,6 miljoner kronor till olika former av politisk aktivitet. Pengarna går bland annat till att finansiera höjda arvoden. Landstingsarvodena följer nivån på riksdagsarvodena och dessa höjdes nyligen med 4,1 procent.
De nya arbetsformer som landstingsstyrelsen antagit och som innebär att fler politiker ska vara verksamma i styrelsens arbete innebär också en fördyring. För detta ändamål finns en särskild pott på 1,4 miljoner avsatt.
Budgetförslaget kommer att slutbehandlas av landstingsfullmäktige den 10-11 december.

BJÖRN HANÉRUS

Mer läsning

Annons