Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Luften är dålig i Gävle

GÄVLELuften i Gävle är sämre än i jämförbara städer. Den innehåller mer kvävedioxid, svaveldioxid, marknära ozon och bensen än luften i Uppsala, Karlstad, Hudiksvall och Östersund.

Annons
Det visar den utvärdering som kommunen låtit ett fristående konsultföretag göra.
De höga föroreningshalterna gör att Gävle kommer att tvingas lägga mer pengar på luftmätningar i framtiden.
Uppgiften om den dåliga luften överraskar tjänstemännen på Bygg- och miljökontoret.
- De jämförelser som vi gjort tidigare med Uppsala visade att vi hade bättre luftkvalitet, säger Maria Höjer, miljöutredare på Bygg- och miljökontoret i Gävle.

Sämre än trott
Det finns en lång rad tänkbara förklaringar till att mängden föroreningar i Gävleluften är så höga i den jämförelse som nu gjorts, menar miljöingenjör Torsten Sörell:
- De mätningar som man utgått från är gjorda med olika metoder, under olika förhållanden och vid olika tidpunkter. Det kan vara sådant som påverkat resultatet. Men det kan också vara så att vi har sämre luft i Gävle än vi tidigare trott, säger han.
- Vi har utgått från att luften skulle bli bättre därför att fordonsparken blir modernare. Men folk kanske kör så korta sträckor att katalysatorerna inte hinner verka.
Anledningen till att luftkvalitén har utvärderats är att kommunen måste anpassa sina luftmätningar så att man kan visa att föroreningshalterna inte överstiger de nya miljökvalitetsmål som riksdagen har fastställt.
IVL Svenska miljöinstitutet har därför gått igenom de mätningar och beräkningar av luftkvaliten i Gävle som gjorts de senaste åren och jämfört dem med de nya kvalitetskrav som ställs och de mätningar som gjorts i andra städer.
Resultatet av genomgången är att Gävle kommun rekommenderas att utöka sitt mätprogram ganska kraftigt. Kvävedioxid, svaveldioxid och marknära ozon, som man redan nu mäter, behöver man utvidga mätningarna av. Bensen och partiklar har man tidigare inte mätt alls, men det bör man börja med under 2003, rekommenderar IVL.

Kostsamma mätningar
De utökade mätningarna kommer att kosta kommunen 215 000-315 000 kronor per år.
Genomgången som IVL har gjort ska ligga till grund för en strategi för miljöövervakning, som Bygg- och miljökontoret ska ta fram. Men exakt hur luften i Gävle ska kontrolleras i fortsättningen är svårt att säga i dag, menar Maria Höjer:
- Naturvårdsverket ska fastställa vilka mätmetoder som ska användas, och ett sådant besked kommer tidigast i vår. Det gör att det kommer att bli svårt att hinna med, för flera av miljömålen ska uppnås redan 2006, så vi har väldigt kort tid på oss, säger hon.
Troligen leder kraven på bättre luftmätningar till att kommunens mätvagn, som legat i malpåse sedan 1998, tas till heder igen. Under åren 1992 till 1997 användes den för att mäta föroreningshalterna i gatunivå på de mest utsatta platserna i stan, bland annat på Staketgatan vid teatern.
Sedan 1998 är de enda luftmätningar som kontinuerligt görs i Gävle de så kallade Doas-mätningarna i taknivå mellan Stadshuset och Centralplan.Ingegerd
Sörgard
026-15 96 27 ingegerd.sorgard_gd.se

Mer läsning

Annons