Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Mammografi ger resultat

GÄVLEMammografi minskar dödligheten i bröstcancer med 40-45 procent.

Annons
Det visar en ny stor studie där Gävleborg och sex andra län deltagit.
Studien, som publicerats i den ansedda medicinska tidskriften Cancer, ger belägg för att mammografisk screening verkligen gör nytta, något som ofta ifrågasatts på senare år.
Men någon slutpunkt i den tidvis infekterade diskussionen om mammografin lär den inte sätta.

- Nej, debatten kommer säkert att fortsätta. Alla studier kan kritiseras, konstaterar Anders Åkerlund, överläkare vid mammografienheten, länssjukhuset i Gävle.

I Gävleborg kallas alla kvinnor i åldern 40-74 år regelbundet till röntgenundersökning av brösten. Undersökningarna görs med 22 månaders mellanrum och syftet är att upptäcka tidiga stadier av cancer. 83-84 procent av de kvinnor som kallas kommer till undersökning.
Den studie som nu presenterats har gjorts under ledning av Lars Holmberg, professor vid Regionalt onkologiskt centrum i Uppsala, och överläkare Lazlo Tabár vid Falu lasarett.

Plockat ut uppgifter
Forskarna har fastställt dödligheten i bröstcancer i sju svenska län före och efter att mammografiscreening införts. För Gävleborgs del har perioden 1969-1998 granskats. I studien ingår data om totalt 14 092 tumörer och 2 044 dödsfall.
Studien är speciell så till vida att man plockat ut uppgifter om just de kvinnor som gått på mammografiundersökningarna. Därmed har effekten av undersökningarna kunnat tydliggöras.
I tidigare studier har alla kvinnor, även de som avstått från undersökning, ingått i samma underlag.

Minskde 44 procent
Resultatet visar att risken att dö i bröstcancer minskat betydligt sedan allmän mammografi infördes.
För de kvinnor som deltagit i röntgenundersökningarna minskade risken med 44 procent.
Anders Åkerlund påpekar att kvaliteten på mammografin i Gävleborg inte var den bästa under delar av den granskade perioden.

Färre återafall
Det gör de positiva resultaten än mer anmärkningsvärda.
De förbättringar som skett de senaste åren när det gäller bildgranskning och kontrolltäthet har lett till att fler små tumörer hittas. Men det kommer inte att ge utslag i dödsfallsstatistiken förrän i framtiden, menar Anders Åkerlund.
En annan positiv utveckling när det gäller bröstcancer i Gävleborg är att återfallen i sjukdomen minskat. Orsaken är att patienterna numera får genomgå en mer omfattande strålbehandling än tidigare.

BJÖRN HANÉRUS

Mer läsning

Annons