Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Många ville debattera om nya Köpis

VALBODet blev åter en hetsig diskussion när kommunen och KF träffade de boende i Valbo som påverkas av ett utbyggt köpcentrum.

Annons
Stämningen var tryckt i Mikaelsgården i går kväll när de 35 åhörarna kritiserade planerna.
Mötet var som en repris på det första informationsmöte som hölls i slutet av februari. Då medverkade också kommunalrådet Carina Blank, s, planarkitekten Sten Hammar och två representanter för exploatören KF Fastigheter.
Även då var Lars-Erik Wretblad en av de som hårdast kritiserade planerna.
Skillnaden nu var att kommunen presenterade två alternativa exploateringar av åkermarken söder om riksväg 80.
Dels den fullskaliga som KF Fastigheter önskar och dels en lösning som tar mindre åkermark i anspråk, men däremot mer skogsmark. GD har tidigare berättat om de båda alternativen.
Sten Hammar medgav att man är långt ifrån en lösning på alla problem man kommer att behöva hantera, som exempelvis skyttebanan och fältrittbanan. En flytt av dessa kan gå på många miljoner kronor.
Både han och de övriga från kommunen och KF betonade att man är i ett tidigt skede. Nu har samrådet precis dragit igång och alla tänkbara intressenter ska få säga vad de tycker.
Carina Blank välkomnade kritik och alternativa lösningar på problemen man stöter på.
Lars-Erik Wretblad ansåg att ett godkännande av kommunens handelspolicy, som fullmäktige behandlar på måndag, bäddar för att allt redan är klart. Men det förnekade kommunalrådet.
KF:s Veronica Palmgren betonade vikten av att satsa på just Valbo med ett område för volymhandel - det vill säga bilar, möbler och liknande större varor. Valbo ligger bra till vid riksväg 80 och kan vara upptagningsområde för kunder från många mils avstånd.
En kvinna i publiken ifrågasatte varför man då inte undersöker fler områden i kommunen.
Om det ska vara vid en vältrafikerad väg kan man lika väl ha det i anslutning till E 4, där inte så många bor, menade hon.
För KF är det dock Valbo eller inget som gäller, betonade Veronika Palmkvist.
Nästa steg i processen kommer när samrådstiden tar slut den 29 augusti. Då ska man samla in alla synpunkter och fatta ett beslut om att gå vidare med detaljplan.
MATTIAS JONSSON
026-15 96 12
mattias.jonsson@gd.se

Mer läsning

Annons