Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Mer natur till skolbarnen

GÄVLE 1993 blev Bladmyran mellan Hillesjön och Engesberg naturreservat. Nu ska reservatet kompletteras med skyddsvärd granskog.
Tanken är att området ska utvecklas till en naturskog, dit bland annat skolor kan ordna exkursioner.

Annons
- Det känns väldigt bra. Så mycket arbete som jag lagt ner på detta de senaste fyra åren kan jag inte vara annat än nöjd, säger Olle Wedin i Hille, som tillsammans med sin bror Per tog initiativet till att det ursprungliga naturreservatet bildades 1993.
Bladmyran är ett kärr där Hillebönderna hade myrslåtter på 1800-talet men som sedan dess har vuxit igen. I dag domineras kärret av 100-åriga klibbalar.

Naturreservatet som bildades där var unikt genom att bröderna Wedin inte begärde att få betalt. De ville helt enkelt att den unika miljön skulle vara kvar för framtiden.

För fyra år sedan föreslog Olle och Per Wedin att också ett skogsområde intill skulle ingå i naturreservatet.
- Vi hittade skogsfrun där bara något år efter att naturreservatet bildades, och jag har varit med och inventerat där sedan dess. I somras hittade vi knappt tio stånd, säger Olle Wedin.
Just nu är ett förslag till skötselplan för det nya, större naturreservatet ute på remiss.

I det nya naturreservat som Gävle kommun ska bilda ingår inte bara Bladmyran och skogen intill, som kommunen nu håller på att köpa, utan också ett område med granskog mellan Bladmyran och Engesberg.
Denna granskog ägs redan av kommunen. Den består av grov granvegetation med många låga och grova stubbar.
Den är klassad som nyckelbiotop och har goda förutsättningar att utvecklas till en naturskog.
Att områdena blir naturreservat innebär att inget skogsbruk kommer att tillåtas i området. Däremot kommer området att vara tillgängligt för allmänheten. Stigen förbi ska röjas och skyltas ordentligt och skogskojan vid Bladmyran ska underhållas varje år.
Det kommer att bli tillåtet att såväl rida som cykla och tälta i naturreservatet.

Olle Wedin gläds inte bara åt att hans fina alkärr och granskog bevaras för framtiden.
- Jag tycker att det är roligt att det gamla namnet Bladmyran och bladmyrkojan får vara kvar också. Det är ju så man har kallat det här området i alla tider, säger han.

Ingegerd Sörgard

Mer läsning

Annons