Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Mer plats på biblioteket

GÄVLEStadsbiblioteket kommer nästan att dubblera sina allmänna ytor lagom till hundraårsjubileet 2007. I alla fall om de omfattande planerna på en ny- och ombyggnad förverkligas i kvarteret Gefle Vapen.

Annons
Så fort den nya nämnden har tillträtt ska en politisk styrgrupp utses för ändamålet. De ska jobba med planering och ta fram ett förslag så att en projektering kan inledas 2005.
- Vi uppfattar ett starkt politiskt stöd från alla håll för att bygga ut biblioteket. Bekymret är väl utrymmet för de investeringar som krävs. Men det kan man inte säga i dag hur mycket det kommer att kosta, menar Kultur- och fritidschefen Mats Öström.

Trångbodda
Som bekant så har Stadsbiblioteket trångt om utrymmen. I förhållande till andra jämnstora städer i landet så har man en liten yta som är tillgänglig för allmänheten, som studieplatser och liknande.
I Västerås har man till exempel 5 000 kvadratmeter, medan den är 1 865 kvadratmeter i Gävle. Och efterfrågan på plats ökar hela tiden. De senaste åren har man fått dela med sig till Filmkällan och Info Point. På önskelistan finns att Stadsarkivet ska finnas i anknytning, liksom utställningsplatser och en hörsal.
- Man kan lugnt säga att ytan i dag är hälften så stor som den behöver vara, konstaterar bibliotekschefen Lisbeth Forslund.

Kartläggning
Hon levererar nästa onsdag en helt färsk kartläggning av Gävle stadsbibliotek till kultur- och fritidsnämnden. I den redogör hon för exakt vilken verksamhet som bedrivs på biblioteket och vilka förutsättningar man jobbar under. Med statistik visar hon bland annat hur mycket personal som jobbar i organisationen och vilka lokalytor man har till sitt förfogande.
Genom att bygga ut biblioteket över den personalparkering som idag finns bakom byggnaden så skulle man få ytterligare 600 kvadratmeter per våningsplan. Två publika våningar skulle behövas, menar Lisbeth Forslund.
Dessutom vill man bygga ut huset fyra meter mot Slottstorget. Något som skulle ge 200 kvadratmeter per våningsplan.
Totalt skulle man därigenom utöka bibliotekets yta med 1 600 kvadratmeter. Nästan en fördubbling.
- Vi får titta på vad som är en rimlig kostnad. Hitta mesta möjliga utbyggnad för minsta möjliga pengar, säger Lisbeth Forslund.
- Vi har redan köpt in huset och använder lokalerna på ett annat sätt. Det hela går enligt plan och det vore fint om vi blev klara till 2007. Det är roligt och blir mer spännande nu när vi tillsätter styrgruppen, tycker Ann Hedbom, s, ordförande i kultur- och fritidsnämnden.
MATTIAS JONSSON

Mer läsning

Annons