Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Mygg laddade med virus?

GÄSTRIKLAND
Det finns alla skäl att undvika myggstick i sommar.
- Ett enda stick av en Aedes cinereus, en artstickmygga, kan ge livslånga ledproblem om man drabbas av Ockelbosjukan, säger myggforskaren Jan Lundström som är den i Sverige som kan mest om sjukdomen.

Annons
Ockelbosjukan är en virussjukdom som sprids just av Aedes cinereus. Arten är långlivad och vanlig till långt in på hösten, alltså den tid när folk är ute och plockar bär och svamp eller jagar och fiskar.
Namnet Ockelbosjukan har virussjukdomen fått eftersom den upptäcktes i Ockelbo. Ändå finns sjukdomen utbredd över en stor del av Mellansverige och längs Norrlandskusten.
- Många upplever inte att det finns så mycket mygg och smörjer därför inte in sig, men det finns alla skäl att fortsätta med myggmedel om man är ute i markerna, säger han.

Röda hudutslag
Ockelbosjukans virus finns hos fåglar och kan spridas till människan vid myggsticket. Viruset finns i stor mängd i de smittbärande myggornas saliv och ger en infektion med snabbt uppblossande röda hudutslag.
Sedan kommer stelhet och smärtor i lederna. De flesta tillfrisknar efter någon vecka upp till en månad, men i vart femte fall blir det bestående men.
Tularemi eller harpest är en bakteriesjukdom som också kan spridas via stickmyggor eller när man hanterar sjuka smågnagare. Jägare kan dessutom få sjukdomen när de hanterar skjutna harar.
- Tyngdpunkten för förekomst av harpest är Gästrikland och Hälsingland så det finns skäl att skydda sig mot myggen, säger professor Arne Tärnvik i Umeå som studerat sjukdomen.

Tio fall om året
Harpest är känd sedan 1931 i Sverige och i snitt förekommer 100 fall varje år, men det varierar mycket. Varför variationerna är så stora oklart, men ett visst samband finns med de stora variationerna i smågnagarförekomst.
Tularemi finns påträffat hos ett flertal däggdjursarter förutom hos smågnagare.
Förutom i våra trakter finns tularemi rapporterat från Norrlandskusten och Mellansverige. År 2000 var det också utbrott med sjukdomsfall i Sörmland och Östergötland. Sjukdomen finns i flertalet europeiska länder. Den europeiska formen av harpest är inte dödlig, men en form av tularemi som förekommer i USA har lett till dödsfall.
De sjukdomar som de svenska stickmyggorna sprider är relativt beskedliga. I USA finns ett flertal kända virussjukdomar där dödligheten kan vara hög.
- Det värsta är östlig hästencephalit som ses hos häst och där dödlighet hos människa kan vara så hög som 50 procent, säger Jan Lundström.

Närbesläktad
Mindre farliga är västlig encephalit och Saint Louis encephalit även om West Nile-viruset blivit det mest välbekanta. West Nile-viruset har fått sitt namn från upptäcktsplatsen i västra Nilen i Afrika. Det är ekologiskt närbesläktad med Sindbisviruset som ger Ockelbosjuka.
- Viruset finns hos samma fågelart och sprids av samma myggart som sprider Ockelbosjukan, säger Jan Lundström.
1999 förekom ett större antal rapporterade dödsfall från New York orsakade av West Nile-virus.
Viruset har inte påträffats i Sverige, men Jan Lundström anser att det rent teoretiskt skulle kunna förekomma här. Det är också de dödliga virussjukdomarna som sprids via myggorna som ligger bakom den omfattande myggbekämpning med Bti som förekommer i USA.

ULF GRANSTRÖM

Mer läsning

Annons