Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Nej till storskalig exploatering

/
  • Alternativet att inte göra något alls i området runt Strömvallen är inte heller bra, anser länsstyrelsen. I dag har området en oordnad och tillfällig karaktär ner mot Gavleån.
  • Länsstyrelsen ställer sig bakom kompromissförslaget där den gamla stenläktaren bevaras men resten av arenan byggs om så att Strömvallen rymmer 5 000–6 000 åskådare och klarar UEFA:s nya normer.

En försiktig utbyggnad av Strömvallen får stöd av länsstyrelsen.
Men samtidigt säger länsstyrelsen klart nej till Fastpartners planer på en storskalig exploatering. Om kommunen går vidare på den linjen kommer länsstyrelsen att upphäva detaljplanen, varnar man.

Annons

– Vi är ju inte alls där ännu, men vi vill redan nu peka på att om kommunen bryter mot riksintresset hamnar länsstyrelsen i ett läge där vi inte har något val, säger Olof Rydberg, tf chef för avdelningen för samhällsutveckling och kulturmiljö.

– Men kommunen är befolkad med kloka människor, både på tjänstemanna- och politikernivå, så jag tror inte det ska vara någon fara, tillägger han.

I den utredning som Bygg & Miljö skickat ut på samråd finns tre alternativ.

Hittills har kommunpolitikerna, med undantag för miljöpartisterna, i de flesta kommunala nämnderna, förespråkat det förslag som fastighetsbolaget Fastpartner tagit fram. Det innebär bland annat att den gamla läktaren rivs, och att en ny arena med plats för 9 000 åskådare samt ett hotell, 2,5 gånger högre än Konserthuset, byggs.

Det förslaget kan länsstyrelsen inte acceptera. Precis som tjänstemännen på Bygg & Miljö bedömer man att förslaget strider mot såväl plan- och bygglagen och miljöbalken som kulturminneslagen.

De stora byggnaderna skulle bilda en barriär mot Stadsträdgården och därmed påverka alla de karaktärsdrag som gjort att området utsetts till ett område av riksintresse för kulturminnesvården, menar länsstyrelsen.

Men alternativet att inte göra något alls i området runt Strömvallen är inte heller bra, menar länsstyrelsen. I dag har området en oordnad och tillfällig karaktär ner mot Gavleån. Området behöver ”uppordnas”, tycker länsstyrelsen.

Det förslag som länsstyrelsen ställer sig bakom är därför kompromissförslaget där den gamla stenläktaren bevaras men resten av arenan byggs om så att hela Strömvallen rymmer 5 000–6 000 åskådare och klarar UEFA:s nya normer.

Länsstyrelsen anser att arbetet med en ny plan för Strömvallenområdet bör fortsätta genom att kommunen tar fram ett program för området. Inom ramen för programarbetet bör kommunen ta fram förslag till skyddsbestämmelser för den gamla läktaren, tycker länsstyrelsen.

Även tjänstemännen på Gävle kommuns kommunledningskontor värnar om riksintresset. I sitt samrådssvar tar kommunledningskontoret inte ställning för något av alternativen i utredningen men påpekar att utbyggnad, förändring och komplettring av evenemangsområdet ska anpassas till den värdefulla kulturmiljön.

Mer läsning

Annons