Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Överläkare slår larm

/
  • Foto:LEIF JÄDERBERG Bekymrade. Säkerheten för patienterna hotas om intensivvårdsavdelningen tvingas införa anställningsstopp. Överläkarna Leif Molinder och Johnny Hillgren varnar för den besparingsåtgärden.

GÄVLE
Planerna på ett anställningsstopp vid länssjukhuset hotar att gå ut över patienternas säkerhet.

Annons
Den varningen kommer från överläkarna Leif Molinder och Johnny Hillgren vid sjukhuset i Gävle.
- Ett anställningsstopp skulle vara fatalt för oss, säger Leif Molinder.
- Då kan vi inte bemanna avdelningen.
Trycket på intensivvårdsavdelningen i Gävle har ökat kraftigt. Sedan en tid tar avdelningen också hand om patienter från Bollnäs-Ovanåker, patienter som tidigare vårdats vid Hudiksvalls sjukhus. Tillsammans med tidigare besparingar innebär det ökade trycket att personalen slits hårt, samtidigt som det saknas sjuksköterskor, undersköterskor och läkare.
- Vi ser att personalen tar stryk på ett sätt som de inte gjorde tidigare. Det är redan nu besvärligt att få ihop ett schema, säger Johnny Hillgren.

Hårdare prioritering
Läkarna befarar att ytterligare besparingar och ett anställningsstopp ska leda till en mardrömssituation, där patienter skickas vidare till vårdavdelningarna innan de är färdigbehandlade och att personalen tvingas prioritera hårdare bland patienterna.
- Vi är oerhört bekymrade, säger Leif Molinder.
Johnny Hillgren tar ett annat exempel där medicinutvecklingen och sjukhusets allt sämre ekonomi ställs mot varandra. En ny medicin för patienter med akut blodförgiftning har nyss släppts, och läkarna på sjukhuset vet att den är effektiv och kan rädda liv. Varje behandling kostar 80 000-100 000 kronor. Många sådana fall kan gräva hål i intensivvårdsavdelningens budget, men läkarna måste se till patienternas bästa.
- Vi är inte beredda att låta bli att ge folk den medicinen, säger Johnny Hillgren.
De båda läkarna räknar dessutom med att trycket på intensivvårdsavdelningen kommer att öka ytterligare.
Att i det läget införa anställningsstopp på en redan underbemannad avdelning skulle vara förödande för patienterna.
- Det skulle få konsekvenser som inte är så trevliga.
- När är det etiskt att vägra någon intensivvård? Det är inte landstingsråden som tvingas ta de smällarna, säger Leif Molinder.
SVEN-OLOF EKMAN

Öppet brev angående sjukvårdskrisen:

Den medicinska säkerheten hotas vid Länssjukhuset. Det finns inget ytterligare utrymme för besparingar.
Det är åter kris i landstingets ekonomi. Nya ekonomiska sparkrav väntar oss för att få ekonomin i balans. Detta hotar nu patientsäkerheten och vårdkvalitén.
I landstingsplanen för 2004-2006 står att landstinget ska bedriva god hälso- och sjukvård på lika villkor och att denna skall ges med hög kvalitet utifrån behov och förankrade prioriteringar med god tillgänglighet.
Vidare ska vi vara en kunskapsstyrd organisation med uppföljning, analys och lärande. Landstinget ska också vara en attraktiv arbetsgivare och arbetsmiljön ska vara god. Dock rimmar det illa med de besparingskrav som vi ställs inför. Problemet är att vi inte klarar mer besparingar.
Genom att personalen solidariskt ställer upp klarar vi nätt och jämnt att sommarbemanna våra avdelningar. Ett anställningsstopp på Länssjukhuset är ej acceptabelt för oss inom intensivvård/uppvakningsvård där vi redan i dag lider brist på specialutbildade undersköterskor, sjuksköterskor och läkare. Vi har redan nu svårt att hålla näsan över vattenytan.
Samtidigt som dessa besparingsåtgärder diskuteras har vi fått ett flöde av nya patienter från Bollnäs-Ovanåker vilka tidigare omhändertagits i Hudiksvall där man inte mäktat med det ökade trycket.
I genomsnitt får vi nu ytterligare tre akuta patienter per dygn. Detta medför ett ökat tryck på akutmottagning, vårdavdelningar, operationsavdelning, uppvakningsavdelning och intensivvårdsavdelning. Självklart tar vi på ett professionellt sätt emot dessa patienter. Det som däremot inte känns bra är att vi samtidigt som belastningen ökar på en redan hårt ansträngd verksamhet får ett ytterligare sparkrav.
I sommar kommer endast sex vårdplatser för intensivvård och nyopererade patienter vara öppna under helger och nätter. Vardagar kompletteras detta med en nedbantad uppvakningsavdelning.
Vi vet att belastningen framöver kommer att öka och att under sådana förhållanden ter det sig omöjligt att spara mer på personalen. Istället skulle vi behöva ökade resurser på personalsidan. Risken är att vi med kommande besparingar tvingas göra prioriteringar som inte är medicinskt acceptabla. Det vill säga patienter kan komma att lida medicinska risker eftersom vi blir tvungna att ännu hårdare prioritera vilka som ska få komma till intensivvårdsavdelningen samt skicka patienterna tidigare än vad som egentligen är medicinskt acceptabelt.
Detsamma gäller för uppvakningsavdelningen.
Problemen ställs nu på sin spets för oss i professionen. Det är VI som är medicinskt ansvariga som skall fatta de medicinska besluten rörande de sjukaste patienterna. Inom intensivvård och uppvakning bedriver vi idag en kostsam vård för dessa patienter. Som läkare är vi inte beredda att hålla igen mer på den vård som vi vet är avgörande för om patienten ska klara sin svåra sjukdom eller ej. Gränsen är nådd för vad vi klarar. Vi kan inte spara mer på personal, kompetensutveckling, arbetsmiljö och definitivt inte den konkreta sjukvårdsinsatsen som är avgörande för patientens liv.

Leif Molinder, tf verksamhetschef, överläkare anestesikliniken

Johnny Hillgren, medicinskt ledn.ansv. överläkare intensivvårdsavd.

Mer läsning

Annons