Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Park och natur kan bli bostadsområde

/
  • Arkivfoto: NICK BLACKMON Miljö att bevara? I dag ligger Stora Vall i en gammal herrgårdspark. I höst ska man avgöra om den miljön ska bevaras eller om man bygga studentbostäder runt herrgården.

GÄVLENu ska den känsliga frågan om framtiden för parken runt Stora Vall avgöras.Ska området bevaras som det är eller ska det förvandlas till ett bostadsområde?

Annons
Väger behovet av studentbostäder tyngre än omsorgen om kulturhistoria, natur och friluftsliv?
Sist frågan diskuterades i samband med den översiktsplan som antogs 1998 splittrades politikerna Gävle i två grupper. Dåvarande miljönämnden och kommunstyrelsen sa nej till att bygga i parken, dåvarande byggnadsnämnden sa ja.
Men nu har frågan utretts igen, och Bygg & Miljö i Gävle har tagit fram tre alternativ: alternativ A, som innebär att man bygger 250 studentlägenheter i parken, alternativ B, som innebär att man nöjer sig med 150 lägenheter, och 0-alternativet, som innebär att man bevarar parken som den är till glädje för friluftslivet.
Förslagen skickas nu ut på samråd till kommunala förvaltningar, myndigheter, företagen i teknikparken och några föreningar.
Det område som nu utretts ligger mellan Gavleån, Kungsbäcksvägen, riks-80 och Regementsvägen, som en förlängning av Boulognerskogen, och används flitigt av gävleborna för rekreation. Hälsans stig går igenom området. Skidspåren går precis där man enligt förslaget ska kunna bygga.
Hela området ligger inom riksintresset för kulturminnesvård och i det område där man har diskuterat att försöka skapa en nationalstadspark. Mitt i området ligger Stora Vall, som i dag är en restaurang. Huset byggdes 1859 och var lantbruksskola innan regementet övertog byggnaden som officersbostad och senare kontor.

Rikt fågelliv
Runt Stora Vall finns den gamla parkmiljön kvar, norr därom finns skog och rester av gammal odlingsmark och söder om herrgårdsparken finns Kungsbäcksravinen, med mycket höga skyddsvärden och ett rikt fågelliv.
I de förslag som man diskuterade på 90-talet ville man bygga studentbostäderna i herrgårdsparken i direkt anslutning till Stora Vall.
I det förslag som man nu presenterar pekar man ut tre andra områden för bebyggelse: i tallskogen mellan Stora Vall och Regementsvägen, runt parkeringsplatsen i södra delen av Herrgårdsparken och utmed Kungsbäcksvägen, där fd sjukvårdssalen och motorhallen i så fall skulle rivas.
Alternativ A medför de största förändringarna. Då skulle 13 tvåvåningshus byggas i tallskogen norr om herrgårdsparken, två tvåvåningshus skulle byggas i södra delen av själva parken och tre trevåningshus skulle byggas mellan Kungsbäcksvägen och ravinen.
Förslaget innebär att området allra närmast Gavleån lämnas orört, men en stor del av tallskogen och flera träd i parken skulle fällas och nya byggnader i parken skulle förändra miljön runt herrgården. Motionsspåren skulle få dras om så att det går mellan bostadshusen.
I alternativ B räddar man det mesta av tallskogen. Där bygger man inte heller husen vid parkeringsplatsen. Däremot räknar man med att bygga fem tvåvåningshus alldeles norr om Lilla Vall och de tre trevåningshusen vid Kungsbäcksvägen.

Försämrad tillgänglighet
Det här förslaget innebär att den öppna parken krymps.
Motionsspåret måste dras om och tillgängligheten till parken försämras.
Nollalternativet slutligen innebär att man inte alls bygger några studentbostäder i området.
I stället bevaras området som en del av ett stort sammanhängande grönområde tillsammans med Regementsparken, Boulognerskogen och Stadsträdgården.
INGEGERD SÖRGARD
026-15 96 27
ingegerd.sorgard@gd.se

Mer läsning

Annons