Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Plan ska ge fler familjeläkare

GÄVLESenast år 2005 ska det finnas en familjeläkare på 1 500 invånare i Gävleborgs län.Det är en av målsättningarna i den plan för familjemedicin som tagits fram inom landstinget.

Annons
Planen, som ska läggas fram för landstingsstyrelsen i nästa vecka, är tänkt att visa vägen mot en välbemannad primärvård där patienterna har en reell möjlighet att välja läkare och annan vårdpersonal.
Familjeläkarsystemet har, sedan det infördes i sin nuvarande tappning 1996 i Gävleborg, tillåtits förfalla. Listningen fungerar inte alls på vissa håll.
Nu ska en renovering ske och ursprungstankarna om patientens rätt att välja väckas till liv. Om den läkare man vill ha är fulltecknad ska man kunna ställa sig i en listkö. Så kallade utsatta grupper - äldre, psykiskt sjuka, missbrukare med fler - ska ges förtur.
Ett stort problem i sammanhanget är bristen på familjeläkare. På flera ställen har människor inget att välja på alls eftersom det helt saknas ordinarie familjeläkare. Patienterna får ofta hålla till godo med tillfälligt inhyrda läkare.
Sammanlagt är drygt 30 familjeläkartjänster vakanta i länet. För att nå målet om en läkare på 1 500 invånare krävs att vakanserna besätts plus att ytterligare tio nya heltidstjänster inrättas.
Planen förutsätter att politikerna tillför primärvården mer pengar samtidigt som rekryteringsinsatserna skärps och arbetsmiljön förbättras.
- Hittills har man dragit ned på sjukhusen och tryckt ut vården till hälsocentralerna utan att tillskjuta tillräckliga resurser. Det har lett till en ökad arbetsbelastning. Nu måste vi få en balans mellan resurser och åtagande, säger Evert Zetterberg, familjeläkare i Sandviken och en av de många som arbetat med planen.
Enligt planen ska familjeläkarsystemet byta namn till familjemedicin. Fokuseringen på läkarna har varit för stor i den nuvarande modellen, anser man. Istället ska teamet - läkare, distriktssköterska, arbeterapeut, sjukgymnast och psykosocial kompetens - sättas i förgrunden.
Tanken är att en styrgrupp ska inrättas som ser till att planen efterlevs.
- Det är en mycket viktigt att det finns en instans som ser till att alla håller sig på banan och att trovärdigheten i systemet består, säger Evert Zetterberg.

BJÖRN HANÉRUS
026-15 96 34
bjorn.hanerus@gd.se

Mer läsning

Annons