Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Policy får ris och ros

GÄVLE
Handeln tycker att den är bra, men flera kommunala nämnder tycker att den är dålig.

Annons
Omdömena om förslaget till ny handelspolicy för Gävle kommun går vitt i sär.
Medan Gävle köpmän ger en eloge för ett synnerligen väl genomarbetat beslutsunderlag, betonar andra remissinstanser i stället hur mycket som saknas i underlaget.
Förslaget till ny handelspolicy togs fram i höstas. I förslaget förespråkas ett nytt köpcentrum söder om riksväg 80 i Valbo, dock bara för skrymmande varor, fler lågprisbutiker i Gävle, och att handeln i centrum inte bör få konkurreras ut.

Butiksanställda kritiska
Att handelspolicyn vill styra "skrymmande varor" till Valbo och Södra Hemlingby är den enda punkt där Gävle Köpmän är kritiska. Eftersom möbelbutiker numera säljer prydnadssaker och sportbutiker säljer kläder, kan man inte styra butiker branschvis, menar man.
Utöver Valbo och Södra Hemlingby vill Gävle Köpmän dessutom ha en satsning på handel vid Södra Kungsbäck. Det området är för bra för att användas till något annat, säger man.
Konsum Gävleborg, som skrivit ett eget remissyttrande, vill i stället slå ett slag för Fjällbacken, området vid gamla bussgaraget på Brynäs. Det området borde pekas ut som ett av de viktigaste, tycker Konsum Gävleborg. Men Valbo Köpcentrum - företrätt av fastighetsbolaget Tedoval - tycker inte oväntat att det är väldigt bra att Handelspolicyn föreslår att Valbo Köpcentrum ska växa.
De butiksanställda, företrädda av Handels, avdelning 19, är däremot kritiska till att policyn förespråkar mer externhandel. Varje nytt jobb i lågprishandeln ersätter tre anställda i "småhandeln", påpekar man.
Medan handelsintressena huvudsakligen är positivt inställda till förslaget till handelspolicy är flera politiska nämnder kritiska.
Byggnads- och miljönämnden tycker att förslaget är luddigt, och saknar en bedömning av de ekonomiska, miljömässiga och sociala konsekvenserna. Man efterlyser förtydliganden av de begrepp som används i policyn och påpekar rena sakfel. I policyn står till exempel att utökning av etablerade köpcentra inte påverkar centrumhandeln. Statistiken visar tvärtom att handeln i centrum har stagnerat sedan Valbo Köpcentrum senast byggdes ut, konstaterar nämnden.

Ödesdigra konsekvenser
Kultur- och fritidsnämnden är kritisk till den föreslagna utvidgningen av Valbo Köpcentrum söder om riksväg 80. Att bygga ett köpcentrum där skulle få ödesdigra konsekvenser för elljusspåret från Valbo sportcentrum, verksamheten vid Gävle Fältrittklubbs anläggning, skytteklubbarnas anläggningar och snöskoterleden, skriver nämnden.
Miljökonsekvenserna av förslaget och framför allt av den ökande trafik som mer extern handel för med sig bör belysas mer, tycker flera remissinstanser.
- Hur påverkas det totala trafikarbetet och möjligheterna att uppnå miljömålen i kommunen? vill Naturskyddsföreningen i Gävleborgs län veta. SNF frågar också efter utredningar av de sociala konsekvenserna, och motsätter sig utbyggnad av handeln i Valbo eftersom det hotar ett tusenårigt odlingslandskap.

INGEGERD SÖRGARD

Mer läsning

Annons