Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Politikerna får rejäla lönelyft

/
  • Arkivbild Mats Ågren. Kan få en ersättning på 43 200 kronor efter årsskiftet, lika som en riksdagsledamot tjänar.

GÄVLEDet högst betalda kommunalrådet ska jämställas med en riksdagsledamot.Lönen ska vara densamma.Det föreslår arvodeskommittén som vill höja politikernas löner och arvoden rejält.

Annons
Om förslaget går igenom får finanskommunalrådet en löneökning på nästan tio procent efter årsskiftet.
- Någon gång blir det ett stort kliv om man ska hitta en ny modell. Men med tanke på det ansvar och de krav som ställs på en politiker så tycker jag att vi vågar stå för det här, säger Lena Andreasson, s, som är sammankallande i arvodeskommittén.
Kommitténs förslag innebär att politikernas ersättningar även i framtiden beräknas utifrån ett grundbelopp.
Skillnaden är att beloppet enligt förslaget ska motsvara riksdagsledamöternas arvode på 43200 kronor i månaden.
Fram till i dag har ersättningarna beräknats utifrån basbeloppet vid mandatperiodens ingång. Det har sedan räknats upp med den genomsnittliga lönehöjningen för de kommunanställda.
Därmed ligger grundbeloppet för i år på 39 300 kronor.
Men om förslaget går igenom kan finanskommunalrådet Mats Ågren, s, alltså få ett arvode på 43200 kronor som årligen ska räknas upp i enlighet med riksdagsledamöternas arvoden.
Sett till vad han tjänade som kommunalråd för fyra år sedan är det en lönehöjning med 35 procent.
En löneutveckling som är få förunnade.
Mats Ågren vill själv inte kommentera de lönenivåer som nu föreslås.
Men hur ska du kunna försvara en sådan lönehöjning för medborgarna?
- Jag tror att det är väldigt svårt när man gör förändringar av ersättningar. Det blir en diskussion oavsett hur liten eller stor den är, säger han och poängterar att han inte själv har deltagit i kommitténs arbete.
Men det är inte bara finanskommunalrådet som kan förvänta sig en löneförhöjning.

Alla får del av kakan
Eftersom ersättningar till de förtroendevalda beräknas utifrån grundbeloppet så får alla sin del av kakan.
Övriga kommunalråd får 90 procent av grundbeloppet, oppositionsråden 80 procent.
Ordförandena i barn- och ungdomsnämnden, omvårdnadsnämnden och utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden får ett arvode som motsvarar ett halvtidsjobb, enligt förslaget hamnar det på 21 600 kronor i månaden.
Dessutom vill kommittén att även socialnämndens ordförande ska få ett arvode i samma storlek, något som den borgerliga oppositionen stred för redan efter valet 1998.
I dag har han endast ett fjärdedels grundbelopp.
Lena Andreasson försvarar det nya förslaget med att flera kommuner och landsting redan övergått till system där arvoden är kopplade till riksdagsledamöterna.
Men har kommunen råd med det här?
Lena Andreasson menar att det främst blir de heltidsarbetande politikerna som märker den största skillnaden.
Eftersom sammaträdesarvodena bara höjs blygsamt blir det inte så dyrt, menar hon.
Hon konstaterar också att kommittén där alla partier har representanter i stort sett varit enig.
Kommittén föreslår också att de förtroendevalda som får löneavdrag hos sin arbetsgivare på grund av sitt politiska uppdrag och därmed en reducerad pensionsrätt, ska få 3,5 procent av den förlorade arbetsförtjänsten som kompensation. Kompensationen föreslås gälla retroaktivt från den 1 januari 2002.
Det blir kommunstyrelsen och slutligen kommunfullmäktige som tar ställning till förslagen.

MARIA BRANDER

Mer läsning

Annons