Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Psykiatrin får efterlängtad renovering

/
  • De över 40 år gamla psykiatriska vårdlokalerna på sjukhusområdet i Gävle ska rustas upp          till modern standard, något som gläder Per Forsman, Anna Sundqvist och Stefan Cederqvist vid vuxenpsykiatrin i Gävleborg.
  • Den nya psykiatriska jourmottagningen ser dyster ut på den här illustrationen men ska i verkligheten bli ett rejält lyft jämfört med i dag.
  • – Det har varit mycket lappa och laga under årens lopp, säger Per Forsman, samordnare för ombyggnationen.
  • – Patienterna behöver en modern och värdig vårdmiljö, säger Anna Sundqvist, projektledare inom vuxenpsykiatrin.– Vi klarar finansieringen av ombyggnationen utan att behöva dra ned på personalen, säger Stefan Cederqvist, verksamhetschef vid vuxenpsykiatrin i Gävleborg.

Den psykiatriska vården i Gävle står inför en rejäl upprustning. 95 miljoner kronor ska satsas på att skapa en modern, värdig och välkomnande vårdmiljö.
– Behoven är stora, det har varit mycket lappa och laga under årens lopp, säger Per Forsman, samordnare för ombyggnationen.

Annons

Det har gått över 40 år sedan de psykiatriska klinikerna etablerades på sjukhusområdet i Gävle.

Lokalerna är slitna och omoderna och nu är det snart dags för en efterlängtad renovering. Husen ska byggas om och länkas ihop med en ny byggnad. Utrymmena ökar och flera utlokaliserade vårdenheter – till exempel elbehandlingen (ETC) – kan flytta in.

– Vi får ett samlat psykiatriskt centrum här, säger Stefan Cederqvist, verksamhetschef för vuxenpsykiatrin i Gävleborg.

De politiska besluten är fattade. Nu ska en entreprenör för bygget upphandlas. Framåt vårkanten ska spaden sättas i jorden. Om drygt två år ska allt vara klart.

Det handlar om en stor investering, 95 miljoner kronor. Men pengar finns, försäkrar Stefan Cederqvist.

– Vi räknar med att finansiera detta inom befintlig budgetram. Vi kommer inte att behöva lösa det med personalneddragningar, säger han.

Det var 1967 som de två psykiatriska klinikerna – en för vuxenpsykiatri och en för barn- och ungdomspsykiatri – uppfördes i tallbacken vid Gävle sjukhus.

Den vuxenpsykiatriska kliniken var en av de första mindre så kallade lasarettsklinikerna som inrättades i landet. Psykiatrin var på den tiden fortfarande starkt koncentrerad till de stora hospitalen dit bland andra Hälsinge sjukhus i Bollnäs hörde.

Hospitalen avvecklades under 1970- och 80-talen och det som blev kvar av den slutenvården var de mindre klinikerna. Gävlekliniken har i dag 38 vårdplatser fördelade på tre vårdavdelningar: allmänpsykiatri, psykos och rättspsykiatri. Ombyggnationen kommer inte att leda till någon utökning.

– Nej, de vårdplatser vi har täcker det behov som finns, säger Stefan Cederqvist.

Barn- och ungdomspsykiatrin har även den förändrats kraftigt sedan 1960-talet. Nästan inga patienter ligger längre inne på vårdavdelningar utan de flesta tas omhand i öppna vårdformer. Vårdplatserna har successivt avvecklats och snart finns inte enda kvar i hela Gävleborg.

Det så kallade BUP-huset har stått tomt sedan 1999 då verksamheten av miljöskäl flyttades till andra lokaler i Gävle. Nu när det blir ”beboeligt” igen kommer dock inte barn- och ungdomspsykiatrin att flytta tillbaka. Huset ska i stället användas till enbart vuxenpsykiatri.

Delar av BUP ska däremot inhysas i den andra psykiatribyggnaden där även den allmänpsykiatriska vården för vuxna kommer att hålla till.

Barn- och vuxenvården kommer att vara separerade och finnas på olika våningsplan i byggnaden.

Men samlokaliseringen ger ändå möjligheter till ökat samarbete och effektiviseringar, tror Stefan Cederqvist.

Framförallt gäller det ledningsfunktionerna. Men även vårdmässigt finns fördelar med ett närmande. När ungdomspatienterna blir 19 år ska de föras över till vuxenpsykiatrin och den övergången blir smidigare när båda verksamheter finns i samma hus, enligt Cederqvist.

För patienterna är det tänkt att ombyggnationen ska bli ett rejält lyft. Miljön ska förbättras både in- och utvändigt.

– Standarden på avdelningarna är för låg i dag. Tolv patienter får dela på tre toaletter och två duschar. Det är inte värdigt, säger Anna Sundqvist, projektledare inom vuxenpsykiatrin.

Efter upprustningen ska det finnas toalett och dusch på varje rum på avdelningarna. Balkonger och uteplatser ska också anläggas för att göra vårdmiljön trivsammare.

Även jourpatienterna ska känna sig mer välkomnade än i dag. Jourmottagningen flyttas från dagens relativt ogästvänliga utrymmen till nya fräscha lokaler i den nya tillbyggnaden.

”Standarden på avdelningarna är för låg i dag. Tolv patienter får dela på tre toaletter och två duschar. Det är inte värdigt.”

Anna Sundqvist

projektledare

Mer läsning

Annons