Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Rätt till skolskjuts tolkningsfråga

GÄVLEBarn som bor växelvis hos mamma och pappa har rätt till skolskjuts från båda adresserna.

Annons
Det slog Regeringsrätten fast i en dom i december.
Nu översvämmas kommunen med förfrågningar från föräldrar som vill veta vad det innebär för deras del.
Men någon klar tolkning av domen finns ännu inte.
Hur stor notan blir är därför också osäkert.
- Det enda jag kan spekulera i är att det säkert rör sig om sexsiffriga belopp, säger Göran Broman som är skolskjutsansvarig på barn- och ungdomsförvaltningen.
I dag kan elever med växelvist boende bara få skolskjuts från det hem där de är folkbokförda. Därför har kommunens chefsjurist Helen Åleskog tittat på vad domen kan innebära för Gävles del.
Men det är inte helt enkelt.
Regeringsrättens dom gällde en elev som ville ha skolskjuts mellan olika adresser inom samma upptagningsområde, i samma kommun.
Kommunen hade vägrat ge eleven busskort från pappan, något som Regeringsrätten ger kommunen bakläxa på.
Att begränsa rätten till skolskjuts till att bara avse resor mellan folkbokföringsadressen och skolan strider mot principen om kostnadsfri undervisning, anser Regeringsrätten.
Men Helen Åleskog menar, i likhet med Svenska kommunförbundet, att det inte går att dra alltför generella slutsatser av domen.
- I domen är man generell när man pratar om skollagens bestämmelser. Sedan går man in mer konkret i det enskilda fallet. Därför är den svårtolkad, säger hon.
Hon anser att det är barn- och ungdomsnämnden som måste ta beslut om hur domen ska tillämpas.
Säkerligen kommer olika kommuner i landet göra olika tolkningar beroende på vad ekonomin tillåter.
Ska kommunen betala för dubbla skolresor när en av föräldrarna bor i en annan kommun? Eller i ett annat upptagningsområde?
Helt klart är det många föräldrar som vill ha besked.
- Det är många som ringer om det här. Jag får ett samtal nästan varje dag, säger Göran Broman.
Så snart han vet mer ska han skicka ut skriftlig information till alla förskolor och skolor.
Men än så länge kan han alltså inte ge några klara besked. Hur många barn i kommunen som skulle vara behöriga till dubbla resor vet han inte på rak arm, inte heller hur mycket det kommer att kosta.
Ett linjebusskort kostar omkring 4 750 kronor per läsår. Om eleven i stället åker taxi blir det dubbelt så dyrt, omkring 10 000 kronor.
- Att det här blir dyrt, det är helt klart säger han.

MARIA BRANDER

Mer läsning

Annons