Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Reaktorn i Forsbacka gör bilbränsle av vårt matavfall "En fantastisk grej för vår miljö"

/
  • Nästa höst ska biogas börja produceras vid Ekogas anläggning i Forsbacka. Anders Winqvist är projektledare för satsningen. Tomas Engelmark ordförande i Ekogas och Gästrike Återvinnare. I dag arbetar två personer vid kompostanläggningen. Fullt utbyggd fördubblas personalstyrkan.
  • Mat bli gas. Sopbilar med matavfallet från hushåll runt om i Gästrikland tippar sin last (1). Reaktorn (11)  bearbetar avfallet under en process som tar 21 dagar. Metangas bubblar upp och leds till efterrötkammaren (12).  Gasen uppgraderas (3), koldioxid tas bort, och komprimeras för rätt tryck i fordonen (4) innan den samlas i gastuber på ett flak (5) för transport ut till tankställe.

I en tio meter bred och 45 meter lång reaktor omvandlas matavfall till biogas som kan driva 2 300 bilar under ett år. Nu börjar bygget av Forsbacka Biogas.

Annons

Vid Ekogas anläggning i Forsbacka har komposteringsverksamheten stannat av. Den har hittills enbart resulterat i jordförbättring för lantbruket. All överskottsenergi som alstrats har ventilerats bort. Nu tas nästa steg när ett miljöproblem vänds till något positivt.

– Fullt utbyggd minskar vi koldioxidutsläppen med 4,4 miljoner kilo, säger Anders Winqvist, projektledare för Ekogas som är ett dotterbolag till Gästrike Återvinnare och Gävle Energi.

I dagarna har det första spadtaget tagits i Forsbacka. I april nästa år är anläggningen klar för drift och i september 2017 börja levereranserna av biogas. Hit kommer hushållens matavfall från hela Gästrikland. Det utgör 17 000 ton varje år. Tillsammans med trädgårdsavfall och fettslam kommer totalt 22 000 ton att bearbetas. Tillståndet medger 30 000 ton vilket innebär att kommuner utanför landskapets gränser ska bjudas in.

Biogasanläggningen i Forsbacka är en av två i Sverige som tillämpar metoden torr rötning. Planeringen har pågått i två år och försenats ungefär sex månader sedan upphandlingen överklagats i två instanser, där klagan dock lämnats utan åtgärd. Företaget Thöni i Österrike tog hem ordern som är värd ungefär 90 miljoner kronor. Investeringens totala kostnad är 145 miljoner.

– Det är en av världens största horisontellt liggande pluggflödesreaktorer, säger Anders Winqvist.

Det innebär att matavfall hela tiden trycks in i ena änden av den 45 meter långa och sex-sju meter höga rötkammaren. Avfallet tumlar runt i 54 graders värme under den biologiska nedbrytningsprocessen som är 21 dagar lång. Metangas bubblar upp och leds vidare. När resterna kommer ut i kammarens andra ände pressas de till gödsel.

– Som en jättelik komage där bakterier frodas. En helautomatisk process som går dygnet runt, säger Anders Winqvist.

Tomas Engelmark, Liberalerna, är sedan april ny ordförande i Gästrike Återvinnare och Ekogas. Han kan nöjt se på hur Gävlebornas iver att sopsortera nu kommer till ny användning. Av det vi stoppar i de bruna påsarna under diskbänken är det bara två procent som kommer att gå till spillo när anläggningen är i drift.

– Sådant som helt enkelt hamnat fel, plast eller kapsyler. Allt annat omvandlas till gödsel och energi, en fantastisk grej för vår miljö, säger han.

Forsbacka kommer att producera 16 000 ton gödsel i fast och flytande form. Målet är att det ska vara certifierat för kravmärkt odling. Annars är biogas den stora slutprodukten. Efter avslutad rötning tas koldioxidhalten bort, metangasen ökas från 55 till 97 procent och komprimeras för att anpassas till trycket i motorfordon. På flak med gastuber kan 4 000 kubik gas skickas ut till tankställen och kunder.

I dag drivs 15 stadsbussar i Gävle på biogas. Vid återvinningscentralen på Sörby Urfjäll finns enda tankstället. Den gas som erbjuds där produceras vid Duvbackens reningsanläggning. Gasproduktionen i Gävle kommer att öka med 400 procent när Forsbacka tas i bruk. Därifrån ska 2,7 miljoner kubik levereras varje år.

– Ytterligare ett tankställe i Gävle är på gång, förhoppningsvis i området vid Teknikparken, säger Tomas Engelmark.

Bussar och taxibilar har visat vägen, fler fordon väntas följa efter och ställa om till gasdrift.

– Vi kommer att ha överkapacitet och kunna sälja gas vidare till andra kommuner, säger Tomas Engelmark.

Mer läsning

Annons