Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Remissfrihet missgynnar de sjukaste?

GÄVLE Systemet med remissfria besök hos sjukgymnast kan gynna lindrigt sjuka på bekostnad av patienter med svårare besvär.

Annons
Den farhågan nämns i en utvärdering som landstinget i Gävleborg gjort.
Sedan 2001 kan alla gävleborgare vända sig direkt till sjukgymnaster och naprapater för undersökning och behandling. För de tre första besöken behövs ingen remiss från läkare. Det som krävs är att den sjukgymnast eller naprapat man vänder sig till arbetar inom landstinget eller har vårdavtal med landstinget. Landstingets patientavgift gäller.
En utvärdering av systemet har nu gjorts i form av en enkät till bland andra läkare och berörda sjukgymnaster. Svarsfrekvensen är dock låg och mycket av den efterfrågade statistiken har inte kunnat tas fram. Därför bör man vara försiktig med att dra långtgående slutsatser av materialet, tycker utredaren Kerstin Hallonqvist på landstingets ledningskontor.
Vissa tendenser kan dock skönjas. Bland annat framgår det att läkarna och sjukgymnasterna delvis har olika syn på remissfriheten. Sjukgymnasterna är generellt sett positiva, läkarna mer skeptiska.

En invändning mot systemet är att det gynnar patienter med mindre allvarliga besvär medan patienter med större behov trängs undan. Det görs ingen tydlig prioritering bland de patienter som söker hjälp hos sjukgymnasterna.
Från läkarhåll anser man också att patienterna i viss utsträckning "överbehandlas". Den som har ont i ryggen ska i allmänhet inte behandlas alls utan snarare ordineras värktabletter och rörelse, enligt senare års vetenskapliga rön, men detta efterlevs inte.
En tanke med de remissfria besöken var att de skulle lätta på läkarnas arbetsbörda. Motsvarande en-två läkartjänster skulle sparas in i länet. Om det blivit så kan utvärderingen inte ge något entydigt svar på.
Vissa landsting har på senare tid dragit in eller minskat möjligheten till remissfria besök hos sjukgymnaster. Detta som en besparingsåtgärd. I Gävleborg har dock den frågan ännu inte väckts.
- Det viktigaste i diskussionen är inte remissfriheten i sig utan att man får mer fokus på prioritering. Sjukgymnasterna är en viktig resurs men den ska i första hand användas till dem som behöver den bäst, säger Kerstin Hallonqvist.
En ny mer genomarbetad uppföljning av systemet med remissfria besök hos sjukgymnaster kommer att göras 2005.

Björn Hanérus

Mer läsning

Annons