Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Schizofrena begår självmord

/
  • Foto: NICK BLACKMON Söker orsaker. Johan Reutfors, AT-läkare vid Storviks hälsocentral, forskar kring sambanden mellan schizofreni och självmord. Han hoppas kunna hitta svar på varför så många i patientgruppen tar sitt liv.

GÄVLE
Personer med schizofreni är mer benägna än andra att ta sitt eget liv.
Självmorden i den här patientgruppen har ökat påtagligt och det kan finnas en koppling till de förändringar som gjorts inom den psykiatriska vården.

Annons
- Tidigare vårdades patienterna långa tider på institution. I dag lever de flesta ute i samhället, konstaterar Johan Reutfors.
Han är AT-läkare vid Storviks hälsocentral och bedriver parallellt med detta forskning vid Karolinska institutet i Stockholm kring sambanden mellan schizofreni och självmord.
- Studier i Danmark har visat att många och korta vårdtillfällen ökar risken för självmord hos schizofrena, säger Johan Reutfors.

Störst risk för yngre
Schizofreni är en relativt vanlig psykisk sjukdom. Risken att under sin livstid få schizofreni är cirka en procent. Sjukdomen debuterar oftast i de sena tonåren eller i 20-30-årsåldern.
Självmordsfrekvensen är mycket hög bland patienter med schizofreni och har ökat kraftigt de senaste decennierna.
Störst är risken bland de yngre. I åldersgruppen 20-30 år löper de schizofrena 64 gånger högre risk för självmord än andra jämnåriga.

Diagnos känsligt
Johan Reutfors har tagit fram uppgifter kring de självmord bland schizofrena som inträffade i Stockholms län under 1984-2000.
Flertalet tog sitt liv redan under det första året efter diagnosen.
Om diagnosen i sig haft betydelse för förloppet går inte att säga, menar Reutfors.
Det är dock känt att schizofreni uppfattas som en stigmatiserande diagnos och att det finns läkare som därför drar sig för att ställa den.
Enligt Johan Reutfors är det svårt att bedöma hur stor självmordsrisken är hos en enskild patient. Det saknas i dag metoder för detta.
Han hoppas att hans egen forskning ska leda till att kunskaperna på området ökar.
Det närmaste halvåret kommer han att närmare studera ett hundratal patientjournaler från schizofrena som tagit sitt liv. Han ska jämföra dessa fall med en kontrollgrupp av patienter som inte tagit sitt liv.
Förhoppningsvis går det att hitta skillnader i behandling, medicinering, psykosocialt stöd, boende med mer som kan förklara varför vissa patienter tar sitt liv och inte andra.
Johan Reutfors, som kommer från Uppsala, avslutar inom kort sin AT-tjänstgöring i Gästrikland.
Han har siktet inställt på att bli psykiater. Om landstinget i Gävleborg har han bara gott att säga.
- De har en mycket positiv inställning till forskning. Det var anledningen till att jag sökte mig hit. Jag har fått utmärkta möjligheter att kombinera AT-läkartjänsten med forskning.

BJÖRN HANÉRUS

Mer läsning

Annons