Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

SJ:s monopol är otidsenligt

GÄVLELandshövdingarna i fyra av Norrlandslänen, däribland vår egen tillfälliga länschef Monica Robin-Svensson, och en hel rad tunga politiker och företrädare för näringslivet, står bakom ett inlägg på Dagens Nyheters debattsida om tågtrafiken på Norrland.

Annons
De 36 undertecknarna kräver att regeringen upphäver SJ:s trafikeringsrätt. De föreslår också en Norrlandsberedning med uppdrag att se över järnvägssektorn i Norrland på ett samlat sätt.
Inlägget på DN Debatt inleds med konstaterandet att SJ AB:s trafikeringsrätt inte medför några skyldigheter för bolaget. "Den innebär att SJ som enda operatör får framföra trafik på de sträckor som man anser vara lönsamma. De olönsamma sträckorna överlämnas sedan till staten för upphandling där övriga operatörer tillåts deltaga."

Konkurrensfördelar
Debattörerna hävdar att SJ:s monopol är otidsenligt och att SJ har konkurrensfördelar mot andra operatörer på den del av järnvägstrafiken där det råder konkurrens.
Debattörerna finner allvarliga systemfel i dagens ordning och skriver att orimliga konkurrensförhållanden bara är en del.
Man slår fast att järnvägstrafiken de senaste tio åren haft en stor betydelse för den regionala utvecklingen och att den ökat kraftigt tack vare satsningar på regionaltåg och nya snabbtåg i södra och mellersta Norrland.
Nu har dock SJ försämrat sin trafik.
Gävleborgs tre flygplatser har inte längre någon linjetrafik. Som följd av indragna tåg kan den som reser från Gävle inte längre ta tåget till Arlanda för en flygavgång före 8.30 på morgonen. I så fall blir det nattåget.
I artikeln anges tre alternativa vägar för framtiden: förstärkt monopol, total avreglering eller upphandling och koncession.
Ett fortsatt och kanske förstärkt monopol skulle innebära en återgång till den gamla ordning som försvann på 80-talet på grund av ineffektivitet. Total avreglering skulle medföra samma modell som i England där samhället inte kan påverka tågtrafikens utformning.

Tredje vägen
Den tredje vägen skulle innebära att regioner och/eller staten prövar rätten till trafikering från olika operatörer.
"I detta scenario kan samhället dels synkronisera infrastruktur och tågtrafik, dels beställa en trafikering som är samhällsekonomiskt och inte operatörsekonomiskt motiverad", står det i artikeln.
Undertecknarna begär att regeringen tillsammans med andra aktörer inleder en dialog med Norrlandsregionen om hur en framtida lösning ska se ut. Dessutom kräver de att SJ:s trafikeringsrätt tas bort, i första hand i Norrland. Liksom att en Norrlandsberedning tillsätts med uppdraget att göra en samlad översyn av järnvägssektorn i Norrland.
Ewa Zakrisson-Pärssinen, ordförande i stiftelsen Norrtåg samt i X-trafik, står överst bland underteckarna. Övriga namn från Gävleborg är tf landshövding Monica Robin-Svensson, Kjell Höglin, ordförande i kommunalförbundet i länet, Ingrid Liljegrääs, ordförande i landstingsstyrelsen, Ove Anonsen, ordförande i Mellansvenska handelskammaren, Lars Beckman, regionchef i Gävle för Svenskt näringsliv och Lasse Svender, ordförande i Företagarna Gävleborg.

OLLE HILDINGSON

Mer läsning

Annons