Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Sjukhuset anmäler fel allt oftare

GÄVLEDet har blivit vanligare att länssjukhuset i Gävle anmäler egna misstag till Socialstyrelsen. De senaste tre åren har antalet lex Maria-anmälningar mer än fördubblats.

Annons
Uppgången är inte bara en tillfällighet, tror Lars-Göran Holtby, läkare med ansvar för lex Maria-ärenden vid sjukhuset.
- Vårdpersonalen har blivit mer benägen att öppet berätta om de fel som inträffar, säger han.
Enligt lex Maria är vårdgivare skyldiga att till Socialstyrelsen anmäla händelser där patienter kommit till allvarlig skada eller riskerat att komma till allvarlig skada.
Under 1990-talet minskade antalet lex Maria-anmälningar kraftigt. Orsaken ansågs vara att vårdpersonalen höll tyst om sina misstag av rädsla för att bli straffad.

18 anmälningar i år
Nu har minskningen förbytts i en ökning, i alla fall vid länssjukhuset i Gävle. Under 2000 gjorde sjukhuset åtta lex Maria-anmälningar, under 2001 tio anmälningar. I år har sjukhuset hittills kommit upp i 18 anmälningar.
Lars-Göran Holtby framhåller att anmälningstalen kan variera slumpmässigt. Vissa år inträffar många allvarliga händelser, andra år knappt några.
Att antalet anmälningar rakat i höjden just i år kan ha en koppling till den stora vårdplatsnedskärning som gjordes vid årsskiftet, tror Holtby.
Efter neddragningen blev det mycket turbulent på sjukhuset. Patienter hamnade på "fel" vårdavdelning och omhändertagandet blev inte det bästa.
- Under den här perioden kom det upp många frågor om man skulle anmäla händelser eller inte. Lex Maria kom i fokus på ett sätt som inte skett tidigare, säger Lars-Göran Holtby.
Däremot går det inte att i mer än i ett fall direkt relatera en lex Maria-anmälan till vårdplatsbristen.
Det rörde en patient med hjärtinfarkt som blev kvarliggande i en ambulans eftersom det saknades plats för henne på sjukhuset. Den anmälan resulterade för övrigt i hård kritik från Socialstyrelsen.
Att vårdpersonal blivit frimodigare och inte drar sig för att anmäla misstag är bara positivt, tycker Lars-Göran Holtby.

Upp till ytan
- Vi vill att sådana här händelser kommer upp till ytan så att man kan dra lärdom av dem och kan förebygga att liknande saker inträffar i framtiden.
Om de fel som anmälts är av graverande art och kan härledas till enskilda personers oaktsamhet kan Socialstyrelsen vända sig till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd för att få de inblandade prickade. Det sker dock relativt sällan.
Senast det hände länssjukhuset gällde en anmälan från år 2000.
- Socialstyrelsen har tonat ned den repressiva delen av lex Maria och det är bra, tycker Lars-Göran Holtby.
BJÖRN HANÉRUS
026-15 96 34
bjorn.hanerus_gd.se

Mer läsning

Annons