Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Slarv i Attendo Cares hemtjänst

GÄVLE
En diabetiker föll i koma vid flera tillfällen på grund av utebliven frukost. Medicinlistan skrevs på trots att medicin inte delats ut och det har slarvats med hjälp med personlig hygien.

Annons
Exemplen är hämtade från den granskning som Omvårdnad gjort av Attendo Cares hemtjänst.
De många klagomålen "tyder på att insatser i många fall inte utförs i överensstämmelse med vedertagen praxis", även om det i normalfallet fungerat. I hur stor omfattning man inte har fått den hjälp man har rätt till går inte att säga eftersom rapporteringssystemet inte är fullständigt.
Det är ansvarslöshet, slarv, dåligt bemötande och utebliven hjälp som Omvårdnad ser allvarligast på i genomgången av verksamheten. Man ser även allvarligt på svårigheterna att komma i kontakt med Attendo Care.

Tidigarelagd kontroll
Revisionen är tidigarelagd på grund av de många klagomålen och intervjuerna är gjorda i oktober och november.
- Det som gör att vi är kritiska är att de har lovat så mycket i anbudet, säger Helena B Jansson, kvalitetsledare på Omvårdnad.
De tror inte att någon i nuläget behöver oroa sig för att inte få hjälp.
Attendo Care tog över hemtjänst Söder den 1 mars i fjol.
I höstas började de, som GD tidigare skrivit, att åtgärda bristerna i kontakt med förvaltningen. De har anställt en verksamhetschef till och haft personalsamtal om problemen.
Enligt Yvonne Hemingstam, regionchef på Attendo Care, är det olyckliga omständigheter och felbedömningar som gjort att det tagit så lång tid att få verksamheten att fungera.
- Vi tillsatte helt enkelt för lite chefer.
Det krävdes mer än de trott för att skapa fungerande rutiner. De bytte även regionchef. Hon tror att de kommer att klara kraven till maj, den tidsfrist förvaltningen föreslår.

Åtgärder är planerade
Enligt rapporten är vissa åtgärder planerade, till exempel ett system för rapportering av hjälpen som getts och information om vem som är kontaktperson. Nu återstår bland annat att leva upp till det system för att förebygga och rätta till brister som utlovats i anbudet och att informera personalen om Omvårdnads och företagets mål och riktlinjer. Att klargöra vad som ingår i de olika hjälpinsatserna och få till individuella hjälpplaner för pensionärerna återstår också.
Rapporten, som nämnden ska ta ställning till nästa vecka, konstaterar att det fanns kvalitetsproblem före övertagandet, men att Attendo Care felbedömt chefsbemanningen och en omorganisation. De intervjuade tycker att det blivit sämre efter övertagandet.
Författarna anser ändå att företaget har förutsättningar att rätta till felen och stå för det de lovat i anbudet. Det som krävs är att de planerade åtgärderna genomförs, liksom de rapporten föreslår.
Dagverksamheten har också granskats. Personalminskningar har skett, men det finns inga anmärkningar mot verksamheten.

Anna Bagge
026-15 96 47
anna.bagge@gd.se

Mer läsning

Annons