Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Stenbäck kortar tomtkön

GÄVLENästa år öppnas troligen skogsområdet norr om Hagaström för småhusbebyggelse. Därmed kan man börja beta av Gävles långa tomtkö.

Annons
Kommunstyrelsen har nu ställt sig bakom planerna på det nya bostadsområdet kring vattendraget Stenbäcken, där ett trettiotal småhustomter finns inritade. Antas förslaget även av fullmäktige i augusti så är det bara att gå vidare med en detaljplan.
Planerna på området Stenbäck, som i praktiken blir en del av Hagaström, är rätt nya. Det är en följd av att kommunen fått en kraftig tillströmning till tomtkön de senaste åren. Den har fördubblats på ett par år och består nu av 800 personer.
Bygg & Miljö och Tekniska kontoret föreslog att man skulle ta en titt på möjligheterna till exploatering av det här området. Möjligheterna befanns goda och lönsamma och efter ett samrådsförfarande ligger nu ett färdigt förslag.
Till skillnad mot planerna för kvarteret Lysmasken i Olsbacka så har Stenbäck varit helt okontroversiellt. Länsstyrelsen har dock ifrågasatt lämpligheten i att bygga på fuktig mark, något de ska bevaka i den fortsatta projekteringen. De boende vid närliggande Hagaströmsvägen tycker att Stenbäck blir ett lyft. Inte heller Banverket, länsmuseet eller de kommunala nämnderna har invändningar.
Det blir kommunen som bekostar iordningsställandet av området genom vägar, belysning, fastighetsbildningskostnader och plankostnader. Totalt ska det gå på åtta miljoner kronor. Pengarna räknar man med att få igen genom att sälja 28-30 tomter.
MATTIAS JONSSON
026-15 96 12
mattias.jonsson@gd.se

Mer läsning

Annons