Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Trycket lättar på klinik

Den hårt ansträngda medicinkliniken vid länssjukhuset i Gävle får resursförstärkning.En intern omfördelning på sjukhuset kommer att ge kliniken tio nya vårdplatser.

Annons
Därmed ska problemen med platsbrist och överbeläggningar minska, hoppas sjukhusledningen.
- Det här ger oss också nya möjligheter att rekrytera medarbetare, säger Lena Rosén, tillförordnad verksamhetschef vid medicinkliniken.
Medicinkliniken har det senaste året haft stora bekymmer med att få plats med alla inkommande patienter. Orsaken är den kraftiga neddragning som gjordes vid förra årsskiftet och som innebar att 45 vårdplatser inom medicinblocket (medicinkliniken, lungkliniken, geriatriska kliniken och infektionskliniken) stängdes.

"Uteliggare"
I genomsnitt har kliniken haft tio överbeläggningar och "uteliggare" (patienter som placerats ut på andra kliniker) per dygn. Det betyder att patienterna inte alltid fått den vård de ska ha. Dessutom har personalens arbetsmiljö blivit lidande. Situationen har gjort att anställda ledsnat och sökt sig från medicinkliniken. Kliniken har i dag personalbrist och svårt att rekrytera.
Sjukhusledningen har försökt hitta en lösning på problemen men processen har gått trögt. Några pengar till helt nya vårdplatser finns inte. För att komma till rätta med bristen på medicinkliniken måste resurser tas från någon annan klinik. Och ett sådant ingrepp blir inte populärt.
Nu har kirurgblocket - kirurgkliniken, ortopedkliniken, kvinnokliniken och öron-, näsa-, halskliniken - efter vissa protester fått ge med sig. Tio vårdplatser flyttas till medicinkliniken.

Bästa lösningen
- En omfördelning är nödvändig och det här är trots allt det bästa av de scenarier som varit tänkbara, säger Michael Krog, verksamhetschef vid kirurgkliniken.
Han är osäker på vilka konsekvenser omfördelningen får för den kirurgiska verksamheten.
Mycket beror på hur det går med den länsövergripande förändring som kirurgin står inför. Länssjukhuset kommer att få ta emot kirurgpatienter från Bollnäs när akutkirurgin där försvinner.

Hur många hälsingar?
Samtidigt kommer man att tappa patienter till den nya enheten för planerad kirurgi som ska startas i Bollnäs.
- Om nettoflödet av patienter från södra Hälsingland ökar kan vi få problem, säger Michael Krog.
Medicinkliniken vill bli bättre på att ta hand om de akutpatienter som som inte är så sjuka att de behöver långvarig sjukhusvård men som inte heller kan skickas direkt hem. Resurstillskottet ska användas för att starta en ny medicinsk intagningsfunktion.
På den fackliga sidan är man i huvudsak nöjd med lösningen.
- Däremot kan man konstatera att det var fel att i förra skedet ta hela besparingen på medicinblocket. Hade man redan då tagit med kirurgblocket i resonemanget hade man undvikit många av de problem som sedan uppstått, säger Gunilla Nordström, Vårdförbundet.

BJÖRN HANÉRUS

Mer läsning

Annons