Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vård av för tidigt födda samlas i Gävle?

GÄVLE
Nu diskuteras åter att göra länssjukhuset i Gävle till centrum för vården av för tidigt födda barn i länet.

Annons
Frågan ska tas upp inom ramen för landstingets pågående översyn av specialistvården i Gävle och Hudiksvall.
- Det är ett av flera områden där vi vill undersöka om koncentration till ett ställe är möjligt, säger Carl-Åke Elmersjö, projektledare.
Varje år föds omkring 250 barn för tidigt i Gävleborgs län. För att klara sig behöver de vård på neonatalvårdsavdelning. Sådana avdelningar finns vid sjukhusen i Gävle och Hudiksvall.
I Gävle kan man ta hand om barn som är födda i vecka 29 och senare, i Hudiksvall är gränsen satt till vecka 32. Barn som föds ännu tidigare vårdas i Uppsala.

Koncentration i Gävle
Landstinget i Gävleborg har i flera omgångar utrett neonatalvården och kommit fram till att den bör koncentreras till Gävle. Av olika skäl, främst politiska, har dock en samordning inte kunnat förverkligas.
Frågan har väckt mycket heta känslor i Hudiksvall och det kan tyckas förvånande att den nu åter förts upp på agendan. Men inom det projekt som har att se över fördelningen av specialistvård mellan Gävle och Hudiksvall har man som ambition att förutsättningslöst lyfta på alla stenar. Varje möjlighet till länssamordning av verksamhet ska undersökas.
Eftersom neonatalvården är en liten men mycket specialiserad verksamhet kan det finnas kvalitetsskäl för att samla den på ett ställe i länet, anser projektledningsgruppen. Alternativet att helt upphöra med neonatalvård i länet och istället låta Uppsala ta över verksamheten ska också bedömas.

Små förstärkningar
Anders W Jonsson, verksamhetschef vid länssjukhusets barnklinik i Gävle, är inte främmande för en koncentration av neonatalvården till Gävle.
- Det skulle inte krävas mer än ytterst marginella personalförstärkningar här för att vi skulle klara det ansvaret, säger han.
Däremot ser han ingen vits med en avveckling av all neonatalvård i länet. Det skulle bli mycket dyrt för landstinget att behöva köpa verksamheten från Uppsala, menar han. Kapaciteten finns knappast heller i Uppsala för ett sådant åtagande, enligt Anders W Jonsson.
Utöver neonatalvården är delar av cancersjukvården och operationsverksamheten aktuella för koncentration till antingen Gävle eller Hudiksvall. Infektionssjukvården är ett område där samverkan med Dalarna diskuteras.
Översynen går nu in i en fas där ett tiotal medicinska länsgrupper inom landstinget ska diskutera de uppslag till samordningslösningar som kommit fram. I oktober ska hela utredningen vara klar och ett slutligt förslag kunna presenteras för landstingsstyrelsen.

BJÖRN HANÉRUS
026-15 96 34
bjorn.hanerus@gd.se

Mer läsning

Annons