Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vinden för dioxinet hit

/
  • Det är inte massaindustrin som släpper ut dioxin i havet. Förklaringen finns i luften. De dagar då vinden kom från sydvästra och sydöstra Europa var halterna av dioxiner betydligt högre än annars, visar Naturvårdsverkets undersökningar.Det är luftburna föroreningar från kontinenten som gör att strömmingen innehåller för mycket dioxiner visar en ny rapport från Naturvårdsverket.

Massaindustrin har friats från misstanken om att släppa ut dioxin i havet.
I stället tycks det vara utsläpp på kontinenten som förorenar Östersjön.
– Vi är ganska säkra på att det mesta av dioxinerna förs hit med vindarna, säger Niklas Johansson på Naturvårdsverket.

Annons

Naturvårdsverket har i samarbete med Umeå och Stockholms universitet undersökt hur mycket dioxin det finns i luften, i sediment och i vattnet i och omkring Östersjön och kommit fram till att den viktigaste källan är nedfall från atmosfären.

Det gör att myndigheterna nu måste prioritera om, säger Niklas Johansson.

– Vi måste lägga mindre tid på att leta efter lokala punktkällor, och mer tid på att ta reda på varifrån dioxinet i atmosfären kommer, så att vi kan ta upp frågan i internationella förhandlingar, säger han.

Halterna av miljögiftet dioxin i strömming från Östersjön är så höga att EU:s gränsvärde ofta överskrids. 2005 slog forskare larm om att fisken utanför pappersbruken på Norrlandskusten innehöll högre halter än annan Östersjöfisk. Förklaringen ansågs vara antingen okända pågående utsläpp, eller att bottensedimenten innehåller gifter som läcker ut.

Undersökningar som skogsindustrin gjort sedan dess visar att massaindustrierna i stort sett kan frikännas. Den bilden bekräftas av Naturvårdsverket:

– Utsläppen från massaindustrierna har väldigt marginell betydelse för hur mycket dioxin strömmingen innehåller, så mycket kan vi säga, säger Erik Nyström, Naturvårdsverket.

Förklaringen till att dioxinhalten i Östersjön inte minskar, trots att utsläppen från industrin har minskat, finns i stället i luften. När Naturvårdsverket tog prover på luften i södra Sverige och norra Finland visade det sig att de dagar då vinden kom från sydvästra och sydöstra Europa var halterna av dioxiner betydligt högre än annars.

Men det är för tidigt att peka ut vilka länder som släpper ut mest dioxiner, menar Niklas Johansson.

– Vi ser att det finns mindre dioxin i luften de dagar det blåser från England, och mer när vindarna kommer från Polen och Tyskland. Men vi har inte tillräcklig kunskap än för att se vilka verksamheter det är som släpper ut dioxinerna, säger han.

Det finns över 200 olika dioxiner och Niklas Johansson hoppas att man genom att kartlägga vilka dioxiner som förekommer i atmosfären kommer att kunna hitta utsläppskällorna. Precis som när det gällde försurningen på 1980-talet är det sedan internationella förhandlingar som gäller.

– Genom UNECE, FN:s ekonomiska kommission för Europa, finns det kanaler som vi kan utnyttja för att minska utsläppen. Jag skulle tro att det är den snabbaste vägen, säger Niklas Johansson.

Enligt de modeller som Naturvårdsverket har använt kommer halten av dioxiner i strömming att minska långsamt även om halten av dioxiner i atmosfären ligger kvar på nuvarande nivåer. Om dioxonhalten i atmosfären minskar kan strömmingen hämta sig betydligt snabbare.

Men även om det är den långväga transporten av dioxiner som nu pekas ut som huvudorsaken till de höga halterna av dioxin i Östersjön, kan det finnas stora lokala källor också, påpekar Niklas Johansson. Framför allt gäller det miljögifter som läcker ut från soptippar och bottensediment.

Hur mycket dioxiner som släpps ut till luften i Sverige är också okänt.

– Vi är till exempel väldigt osäkra på hur mycket dioxiner som bildas vid biobränsleförbränning, och den förbränningen har ju väldigt stor omfattning i dag, säger Niklas Johansson.

Mer läsning

Annons