Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Brister vid särskola

HOFORSSkolverket riktar allvarlig kritik mot särskolan i Hofors. De allvarligaste bristerna är att de utredningar som ligger till grund för beslut om ett mottagande i särskolan ofta saknas.

Annons
När det finns underlag är de så bristfälliga att det inte går att göra en helhetsbedömning av elevens behov av särskoleundervisning liksom elevens förutsättningar att uppnå grundskolans kunskapsmål.
I Hofors särskola går 36 elever, 30 i grundsärskola och sex i träningsskola.
35 av eleverna finns på Värnaskolan i fem mindre klasser. Resurserna till skolan är behovsstyrt.
Alla elever som tas emot vid särskolan utreds, pedagogiskt, socialt, psykologiskt och medicinskt. Men ingen av de utredningar Skolverket granskat har innehållit samtliga delutredningar och verket konstaterar att utredningarna inte alltid funnits med när besluten fattats.
En del pedagogiska utredningar finns heller inte dokumenterade utan har redovisats muntligt.
Inte i någon av de utredningar Skolverket granskat finns heller uppgifter om vilka möjligheter eleven har att nå grundskolans kunskapsmål.

Avgetts muntlig
Fram till slutet av januari i år fanns ingen delegation för rektor för Värnaskolan, Ingemar Kalén, att fatta beslut om ett mottagande till särskolan, trots att han tog besluten. Först den 29 januari i år fattade barn- och ungdomsnämnden beslut om delegation till rektor, som också avgör om eleven ska gå grundsärskola eller träningsskola.
Det är vårdnadshavarna, föräldrarna, som slutligen avgör om elevens ska placeras i särskola.
Alla föräldrar som Skolverket tillfrågat har varit medvetna om denna rätt, men deras ståndpunkter finns inte dokumenterade utan har avgetts muntligt.
Ingen förälder har emellertid haft negativa synpunkter på förfarandet eftersom barnen fått gå den skolform föräldrarna önskat.
Ingemar Kalén håller med om kritiken vad gäller utredningarna.
Speciellt svårt är det att få de psykologiska undersökningarna eftersom de sköts av BUP, barn- och ungdomspsykiatriska kliniken. Den är hårt belastad och underbemannad vilket gör att utredningarna helt enkelt inte hinner bli klara i tid.
- Men det här gäller hela Sverige och jag känner att vi får ta den här smällen, säger han.

Hyser visst hopp
Han hyser visst hopp om förbättringar framöver eftersom det satsas en hel del extra resurser.
Skolverket konstaterar vid sin tillsyn att Hofors kommun dessutom inte lever upp till författningarnas krav när det gäller information till elever och vårdnadshavare beträffande elevernas rättigheter. Rektors ledning och ansvar för personalens kompetensutveckling och arbetet mot kränkande behandling uppfyller inte heller lagens krav anser Skolverket i sin bedömning.
Kritiken mot Ingemar Kaléns sätt att leda arbetet känner han är befogad.
Med bara 40 procent av tjänsten på särskolan, övriga delen på grundskolan, räcker han inte till.
- Eftersom vårt arbete mest handlar om ekonomi så har ledningsdelen fått stå tillbaka, men det ska bli bättre och jag har blivit lovad extra ledningsresurser för särskolan, säger han och hoppas att få en fortsatt dialog med Skolverkets personal om bristerna.

ULF GRANSTRÖM


Ulf
Granström
0290-210 03 ulf.granstrom_gd.se

Mer läsning

Annons