Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Debatt om politikervillkor

HOFORS Det blev en lång debatt innan kommunfullmäktige i Hofors kunde klubba budget för 2004.
Det innebär oförändrad skatt och en budget i balans med minsta möjliga marginal.

Annons
En orsak till den långa debatten var främst att lokalpartiet, Folkhemmet, kom med yrkanden om försämrade ersättningar till politikerna som väckte anstöt hos de övriga politikerna.

Partiet yrkade på att ingen skulle få både arvode och ersättning för förlorad arbetsförtjänst.
Det fick Raimo Pärssinen att sätta in det politiska arbetet i sitt perspektiv.
- Vi ska lösa motstående mål, se nya behov samtidigt som resurserna inte räcker och inget är svårare än att vara politiker, betonade han.

Han såg risker att det ska bli ännu svårare att rekrytera politiker i en framtid. Att då slopa den lilla ersättning som utgår är helt fel. Den som jobbar i den privata sektorn förlorar dessutom vid ett politiskt arbete då bortovaron inte ses med blida ögon på alla arbetsplatser.
- Låt oss vara rädd om begreppet kommunpolitiker, framhöll han och han var uppriktigt ledsen över att något parti vill svärta ner det politiska arbetet.
I dag har Hofors politiker 42 kronor i timmen för sitt politiska arbete. Ersättningen är den lägsta i länet och Ingemar Kalén, kd, ansåg att ersättningen redan nu är låg.
- Jag skäms inte för mina 42 kronor i timmen utan förstår de som slutar i stället då man ser till arbetsbördan, påpekade han.
Pär Åslund, Folkhemmet, tog även upp frågan om resursbristen till miljökontoret.
Redan för tre år sedan konstaterade en oberoende utredare att kontoret hade en minimibemanning. Sedan dess har en halv tjänst försvunnit.
Det gör att kontoret i dag inte klarar sina lagstadgade uppgifter och han var som ansvarig för kontoret orolig för sina arbetskamraters hälsa då arbetsuppgifterna var övermäktiga.
Hofors budget är en rambudget där nämnderna får fördela pengarna. Bara i något fall anger kommunfullmäktige direktiv. Det gäller att bibehålla Nattis. Däremot är det fritt fram för nämnden för utbildning, arbete, fritid och kultur att lägga ner Torsåkers bibliotek. Något som Gunlög Nordström, mp, opponerade sig emot.

Folkhemmet yrkade även på en skattehöjning med 50 öre åren 2004 till 2006. En höjning som skulle ge ökad bemanning och minska arbetsbördan inom olika sektorer där antalet långtidssjukskrivna är högt.
Centern yrkade på återremiss av budgeten eftersom den som rambudget inte anger direkt konsekvenserna inom varje nämnd, men fick inte gehör för sitt yrkande.
Yrkandena var många i slutomgången, men kommunfullmäktige klubbade budget enligt kommunstyrelsens förslag.
Det innebär oförändrad skatt för nästa år.

Ulf Granström

Mer läsning

Annons