Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Föräldrar i Hofors missnöjda med dagis

HOFORSDyr barnomsorg, välutbildad personal och mycket stöd till barn med särskilda behov.Ändå är föräldrarna inte nöjda.

Annons
Barnomsorgen i Hofors kostar över 87 000 kronor per barn och år. Det är långt över kostnaderna för barnomsorgen i andra kommuner i Bergslagen.
Det visar en jämförande studie mellan tio kommuner. Lägsta kostnaden har Borlänge, med knappt 70 000 kronor per barn och år.
- Samtidigt visar undersökningen att höga kostnader inte alltid innebär högsta kvalitet, säger barn- och ungdomsnämndens ordförande Marie-Louise Dangardt.
En del av förklaringen ligger i den högre personaltätheten i Hofors, med fem barn per anställd mot Borlänges 5,5 barn per anställd. Samtidigt ligger Hofors bland de tio främsta kommunerna i landet vad gäller välutbildad personal inom barnomsorgen. Det medför högre personalkostnader
Hofors satsar också mest av kommunerna på barn med behov av särskilt stöd och har även den högsta andelen barn som får stöd, vart tionde barn.

Åtta gånger dyrare
Jämfört med Heby kommun så kostar stödet i Hofors åtta gånger mer och ligger på över 6 600 kronor per barn årligen och utslaget på alla barn i förskolan.
Om det indikerar att det finns högre andel barn som behöver stöd eller Hofors kommun satt lägre gränser för extra stöd är i dag oklart och ska nu studeras vidare.
- Kanske har vi en högre ambitionsnivå, jag har svårt att tro att vi har fler som behöver stöd, säger Marie-Louise Dangardt.
I en enkätundersökning har också studerats vad föräldrarna tycker om förskolan och bara i ett fall når Hofors över medel. Det gäller hur föräldrarna upplever att de blir bemötta i förskolan.
I samtliga andra fall, ligger Hofors under eller mycket under medelvärdet för övriga kommuner. Något som är mindre bra, menar Marie-Louise Dangardt.
Samtidigt genomfördes undersökningen under den period när framtiden för förskolan Regnbågen och Eken diskuterades vilket kan ha påverkat resultatet.
Det blir nu kommunstyrelsen som får ta ställning till hur arbetet ska gå vidare. Men klart är att en liknande jämförande undersökning mellan kommunerna ska genomföras nästa år.

ULF GRANSTRÖM

Mer läsning

Annons