Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Hagaskolan kompenserar timbrist

HOFORSDe elever som förlorat undervisningstimmar ska få stöd och hjälp om det behövs.Det lovar verksamhetschefen Hans Hellström.En möjlighet är gratis sommarskola.

Annons
Eleverna på Hagaskolan ska kompenseras så långt möjligt för de uteblivna undervisningstimmarna. Det betonar Hans Hellström, som redan till nämndens möte i januari kommer att aktualisera frågan.
- Jag föreslår att vi ska bekosta det ur den reserv vi har reserverat i budget, säger han.
Som GD berättade i går har eleverna vid främst Solberga och Lillåskolan haft för få undervisningstimmar under en följd av år.
Sammantaget har en del elever tappat så mycket att det motsvarar ungefär en termins undervisning.

Kunskapsluckor
Effekten kan ha gett kunskapsluckor som märks främst på högstadiet när eleverna kommer till Hagaskolan, men andra orsaker kan vara den oroliga skolmiljön.
Att inom ramen för den ordinarie undervisningen kompensera eleverna är inte möjligt. De skulle inte orka med fler veckotimmar och pengar för extra insatser finns inte heller i skolans ordinarie budget enligt rektor Per Rostgaard Evald på Hagaskolan.
Redan förra året erbjöds eleverna sommarskola, då gratis, och han såg möjlighet till sommarskola även kommande år. Då skulle det kunna bli en kostnad för eleverna om inga extra pengar satsades eftersom skolan saknar resurser i ordinarie budget.
- Den ska vi naturligtvis göra kostnadsfri och här finns de extra pengarna från vår reserv, säger Hans Hellström.

Extra undervisning

Sammantaget finns i budget reserverat knappt en procent, runt 1,2 miljoner kronor. De pengarna ska alltså kunna användas för extra undervisning och resurser till eleverna på Hagaskolan.
Om den timplan som tilllämpades vid Lillåskolan och Solbergaskolan och som gav eleverna för få timmar strider mot skollagen vill inte Hans Hellström direkt avgöra. Då var kommunens organisation av beställare-utförare modell, där han själv var ansvarig för beställningssidan. Enligt skolornas dåvarande rektorer höll timplanen en godkänd miniminivå, något som då motiverades med färre elever i grupperna.
- Det skulle ge effektivare undervisning och det godtog vi, säger han.
Han framhåller att i dag syns att det inte höll fullt ut, men samtidigt finns andra faktorer som påverkat som orolig skolmiljö och täta lärarbyten. Något som också rektor Per Rostgaard Evald påpekade.

ULF GRANSTRÖM

Mer läsning

Annons