Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Hagaskolan PCB-saneras

/
  • Foto: ULF GRANSTRÖM Skyddad sanerare. Lars-Olov Lindberg iförd overall och ansiktsskydd håller på att skära ut en fog på stenväggen på Hagaskolan.

HOFORSI sommar PCB-saneras Hagaskolan. Ett omfattande arbete där PCB-haltig fogmassa avlägsnas och omkringliggande tegel och sten slipas för att alla rester av PCB ska bort. Klädda som rymdfarare står sanerarna där med skydd för både gas och damm. Allt material som avlägsnas ska sedan destrueras.

Annons
- Totalt rör det sig om uppemot 1 000 meter fogar där fogmassan ska bytas ut, säger Thomas Strand som driver Hälsinge Isolering AB och anlitats för projektet.

PCB började användas som mjukgörare i fogmassa i mitten av 1950-talet och finns främst i hus byggda åren 1956-73. PCB finns även i kondensatorer och i en del isolerglasrutor.

Från fogmassan kan PCB läcka ut i naturen och eftersom PCB lätt tas upp av olika levande organismer kan det slutligen hamna hos människan.
Eftersom PCB inte bryts ner så lätt anrikas det i näringskedjan när det kommer ut i miljön. Effekter som observerats är störningar av reproduktionen på bland annat säl, utter och havsörn.

Påverka hälsan
PCB kan även påverka hälsan genom att ge minnesstörningar, hämma tillväxten och påverka immunsystemet.
För att stoppa spridningen av PCB finns en stort frivilligt saneringsprojekt i landet och främst är det offentliga byggnader som saneras.

- Egentligen var det första målet att allt skulle vara sanerat under 2003, men det hinns inte utan i dag är nog bara tio procent av PCB materialet bortsanerat, säger Thomas Strand.

Arbetet med fogsaneringen kräver noggrannhet. All fogmassa skärs bort och både underliggande om kanterna, både tegel och sten slipas ner ett par mm. eftersom PCB trängt in i stenen. Han menar att fogar kring fönster är de som tar den mesta tiden.

Fläkt blåser friskluft
Vid saneringsarbetet är säkerhetsbestämmelserna rigorösa.
Alla är klädda i overaller med ansiktsskydd för damm och en fläkt blåser friskluft så att ingen ska behöva andas in dammet som bildas. Vid både skärmaskin och slip finns en kraftig utsug som gör att damm sugs till stora behållare. Marken under är också täckt med fibermatta där spill samlas upp.
För att undvika att slipdammet blåser kring sätts stora presenningar upp som vindskydd.

- Det är viktigt att vara medveten om riskerna och skydda sig därefter, säger Thomas Strand.

Allt damm och fogmassa tas om hand som riskavfall. Tidigare skickade Thomas Strand avfallet till Sakab, men nu kommer det att destrueras i Hofors där man fått tillstånd att provbränna PCB materialet i PyroArc processen på ScanArc.

Innan skolstaten om ett par veckor ska de delar av där eleverna vistas på Hagaskolan vara sanerade och ny giftfri fogmassa inlagd.

PCB saneringen är en kostsam process och Thomas Strand uppskattar kostnaden till mellan 200 - 500 kronor per meter fog.

ULF GRANSTRÖM

Mer läsning

Annons