Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Hofors kommun luftfakturerar

HOFORS Hofors kommun är inte bättre än de blufföretag som existerar på marknaden. Även kommunen fakturerar företag för verksamhet man inte genomför. Det gäller fasta avgifter för miljötillsyn så att företagen följer miljöbalken och livsmedelslagen.

Annons
Som GD tidigare berättat klarar miljökontoret i Hofors inte av den lagstadgade tillsyn kommunen är ansvarig att genomföra gentemot olika företag. Företagen betalar avgifter för att få tillsynen utförd, och det gäller både livsmedelsföretag och företag med verksamhet som är anmälningspliktig enligt miljöbalken.
Redan 2001 beställde kommunen en utredning som visade den miniminivå som erfordrades. Därefter skars bemanningen ner och 2002 påpekade länsstyrelsen att "underskottet på resurser är så omfattande att det inte är rimligt att tro att det enbart genom effektiviseringar och prioriteringar går att klara tillsynen på ett tillfredsställande sätt".

Livsmedelsverket påpekade också vid sitt besök 2003 att kommunens miljökontor inte klarar lagens krav och att det saknas en tillsynsplan.
Pär Åslund har varje år slagit larm om bristerna till politikerna och i höst även skriftligen i samband med budgetarbetet. Följden blir nu att kommunen anser att han ska sluta som chef.
Årligen tar kommunen in runt 250 000 kronor i fasta avgifter och totalt ligger intäkten för tillsynsavgifter på över en halv miljon kronor.
Pär Åslund anser att miljökontoret inte klarar av att göra jobb för de fastställda avgifterna vilket innebär att kommunen bryter mot kommunallagen.
- Taxorna bygger på en självkostnadsprincip, men klarar vi inte av att göra jobbet så är det ju egentligen fel att ta ut avgifterna, säger han.

Pär Åslund tror att det säkert finns företag som betalar bara de slipper miljökontorets kontroller, men kontrollerna fyller också en viktig förebyggande uppgift. Genom regelbundna kontroller hinner eventuella felaktigheter upptäckas i tid och kan åtgärdas. Blir det inga kontroller kan felen bli så stora att det i stället leder till åtal för brott mot miljöbalken eller livsmedelslagen.
Pär Åslund får medhåll av Kjell Demasure, ordförande i miljö- och byggnämnden. Han anser att taxekonstruktionen inte är rättvis som förhållandet är i dag och han vill genomföra en utredning av taxan. Kanske blir det en ändring så att företagen först i samband med besök faktureras för genomförd tillsyn.
- Självfallet ska vi utföra ett arbete för den tillsynstaxa företagen betalar, säger han.
Kjell Demasure framhåller att bristen på en tillsynsplan som ska ligga till grund för arbetet är ett problem. Han håller för troligt att miljökontoret genom att jobba på rätt sätt ska kunna göra rätt för de avgifter som företagen betalar in.

Ulf Granström
026 - 27 75 93
ulf.granstrom@gd.se

Mer läsning

Annons