Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ingen gratis skolskjuts för Måns

HOFORS
Trots att regeringsrätten före jul slog fast att kommunerna ska tillhandahålla fri skolskjuts för barn som bor växelvis hos sina föräldrar får Måns Peltonen i Torsåker ingen fri skolskjuts.

Annons
Barn- och ungdomsnämnden beslöt vid sitt sammanträde häromdagen att avslå pappa Petter Peltonens begäran om fri skolskjuts.
Som GD tidigare berättat har Petter Peltonen i flera år försökt att få fri skolskjuts för sonen som bor växelvis hos sin mamma och Petter.
Genom att sonen är folkbokförd på mammans adress har kommunen hävdat att de inte har skyldighet att stå för fri skolskjuts annat än från den adress där barnet är folkbokfört.

Nytt avslag i nämnden
Trots att Regeringsrätten behandlat ett i stort sett liknande fall har alltså barn- och ungdomsnämnden på nytt gett avslag för fri skolskjuts.
Nämnden anser att Regeringsrättens dom avser ett fall där barnet kunde åka vanlig linjebuss.
Däremot krävs taxiresa för Måns Peltonen vilket ställer sig avsevärt dyrare. Nämnden avvaktar nu Kommunförbundets regler vilket innebär att nämnden på nytt kan tvingas ta upp frågan.
Nämnden har också gått emot sina tjänstemän som föreslog att Petter Peltonen skulle få rätt till skolskjuts för sin son Måns.
Karin Mohlin, m, som satt ordförande när frågan avgjordes framhåller också att nämnden var oenig. De fyra socialdemokratiska ledamöterna röstade för avslag medan samtliga, tre, ledamöter från oppositionen ville gå på tjänstemännens förslag och medge skolskjuts.

Har fått betala själv
Under de år Måns Peltonen haft växelvis boende, från han började förskolan till i dag då han går femte klass, har Petter Peltonen själv fått betala kostnaden för skolskjutsen.
Han har själv tecknat ett avtal med taxi så att Måns har kunnat åka med samma bil som de andra skolbarnen, men Petter Peltonen har alltså fått betala själv.
- Det har kostat runt 3 000 kronor varje år för mig, säger Petter Peltonen.
Han avser att överklaga nämndens beslut och pekar på att ledamöterna inte sett till domens huvudfråga utan valt att fokusera på oväsentligheter som ressätt och inte huvudfrågan om den reella rätten till skolskjuts.
- Domen innebär rätten till resa från två adresser och det är huvudfrågan, inte ressättet, betonar han.
Han tycker att nämndens ledamöter har svårt med trovärdigheten när man driver frågor mot enskilda på det här sättet.

ULF GRANSTRÖM

Mer läsning

Annons