Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Privata bryggor byggs i Edsken?

HOFORSKommunen som markägare kan medge att fastighetsägarna som har tomter som nästan gränsar ner till Edsken ska få bygga en privat brygga.

Annons
Beslutet tog kommunstyrelsen häromdagen och nu går ärendet vidare till miljö- och byggnämnden som har myndighetsrollen. Nämnden har att ge svar på om en privat anläggning ligger inom ramen för miljöbalkens regler om strandskydd. I dag anges i den plan som finns för området att området närmast strandlinjen är kvartersmark avsatt för fritidsändamål.
Problemet som uppstått sedan tomterna avstyckades och bebyggdes är att en del fastighetsägare utnyttjat marken närmast vattenlinjen och dessutom uppfört bryggor. Det strider mot reglerna och kommunen har diskuterat olika lösningar med de boende.
Den lösning som kommunstyrelsen nu förordar kan ändå gå om intet om miljö- och byggnämnden säger nej eller om länsstyrelsen och naturvårdsverket som har sista ordet inte accepterar lösningen utan anser att det blir ett intrång i strandskyddet.
Kommunarkitekt Leif Holmqvist som skissat på en lösning tycker att det är angeläget att hitta en lösning som känns bra för både friluftslivet och de boende. Därför föreslås ett staket som avgränsar tomterna tydligt från marken närmast vattnet.
- Ska vi ha ett attraktivt boende är det viktigt för söka göra det bästa möjliga för de boende, säger han.
ULF GRANSTRÖM

Mer läsning

Annons