Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Sämre betyg på Hagaskolan än Petreskolan

HOFORS Eleverna på Hagaskolan i Hofors har betydligt sämre betyg än eleverna på Petreskolan. Det visar en sammanställning av höstbetygen.
Var tredje åttondeklassare vid Hagaskolan saknar betyg i matematik medan bara är fyra procent av eleverna på Petreskolan saknar betyg i samma ämne. Är skillnaden en fråga om snälla lärare eller finns en kunskapsskillnad?

Annons
Sedan flera år har det varit en markant skillnad mellan betygen hos eleverna på Hagaskolan och Petreskolan, Hofors båda högstadieskolor. Inte minst då det gäller godkända betyg i kärnämnena, svenska, engelska och matematik. Godkänt i kärnämnena är ett inträdeskrav till gymnasiets olika nationella program.
Redovisningen över höstbetygen i årskurs 8 och 9 mellan skolorna visar på stora differenser.

Vid Hagaskolan saknar 32 procent av eleverna i årskurs 8 betyg i matematik, 17 procent betyg i engelska och elva procent i svenska. Samma siffror för Petreskolan är fyra procent i matematik och tre procent i engelska respektive svenska.
I årskurs 9 är resultatet bättre på båda skolorna men differensen kvarstår. Här har alla elever på Petreskolan betyg i svenska, och bara en elev saknar betyg i engelska och matematik.
På Hagaskolan saknar fortfarande 15 procent av eleverna betyg i matematik, sju procent betyg i svenska och fem procent av eleverna betyg i engelska.

Är differensen mellan betygen en kunskapsfråga eller lärarfråga. Detta går inte direkt att besvara. Men Per Rostgaard Evald, rektor på Hagaskolan, tror att lärarnas olika syn på kunskapsnivån för godkänt syns i betygen.
Han håller för troligt att Hagaskolan som har en äldre lärarkår ställer större kvalitetskrav.
Även om det finns ett arbete för en samsyn i betygsnivån mellan skolorna är det inte alls säkert att man nått dit.
- Kanske är våra lärare lite väl hårda, säger han.
En orsak kan vara knapparesurser. Under flera år har han begärt extra anslag för att ge stöd åt svaga elever men fått nej.
- Det är klart att vi säkert legat bättre till, men helst ska resurserna komma i de första årskurserna där de gör mest nytta, säger han.

Rektor Barbro Risberg, rektor på Petreskolan, tror också att det finns en viss skillnad mellan lärarnas synsätt. Kanske kan den yngre lärarkåren på Petreskolan lättare motivera eleverna till studier.
Däremot är hon säker på att Petreskolan inte ger några "snällhetsbetyg".
- Det gynnar inte eleverna om vi är för snälla, då får de problem på gymnasiet, säger hon.

Andra faktorer som skiljer är klassernas storlek och hur resurserna utnyttjas.
Petreskolan har valt att skapa stora och små klasser. Stora för mer studiemotiverade elever, mindre för de som kräver mer stöd. Det kan påverka resultatet till det bättre.
- Men vi jobbar också väldigt hårt med individuella åtgärdsprogram och har satsat på läsning som är nyckeln till kunskap, säger hon.
I år har Petreskolan schemalagd läsning två gånger i veckan, medan Hagaskolan bedriver läsning som ett projekt för eleverna.

Då flertalet Hoforselever läser på den egna gymnasieskolan, Björkhagsskolan, skulle det synas i elevernas studieresultat om eleverna på Petreskolan fick för "snälla" betyg.
- Men det finns inget mönster i elevernas studieresultat och från vilken skola de kommer, säger rektor Pär Jerfström.
Han tycker att frågan borde utredas då det finns en så stor skillnad.
En fråga som bör ställas är om eleverna har likartade förutsättningar till bra studieresultat.

Ulf Granström
026 - 27 75 93
ulf.granstrom@gd.se

Mer läsning

Annons