Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Slog larm - petas som miljöchef

HOFORS Dagarna före jul informerade Hofors kommun att Pär Åslund får sluta som miljöchef. Kommunarkitekt Leif Holmqvist tar över.

Annons
Pär Åslund har tidigare framfört kritik mot att resurserna vid miljökontoret inte räcker för att uppfylla lagens krav på nödvändig tillsyn. Genom att han slipper chefsansvar ska han få mer tid över till tillsyn.
- Det här är inget trovärdigt försök att minska arbetsbelastningen för miljökontorets personal, säger Pär Åslund.
Redan 2001 slog Pär Åslund larm då kommunen ville minska miljökontorets resurser. Personalen skulle inte klara lagens krav på nödvändig tillsyn varken vad gäller livsmedel eller miljö. En utredning då slog fast att redan före minskningen av en halv tjänst var resurserna på en miniminivå. Både tillsynsbesök av länsstyrelsen och Livsmedelsverket har också visat att kommunens tillsyn inte klarar lagens krav.

I samband med kommunens budgetarbete i höstas slog Pär Åslund på nytt larm. Beslutet blev att kommunchefen tillsammans med miljö- och byggnämndens ordförande skulle utreda saken. Följden blir att Pär Åslund får sluta som chef. I stället får kommunarkitekt Leif Holmqvist ansvaret, trots att han saknar nödvändig kompetens.
I ett brev till kommunstyrelsen ger Pär Åslund sin syn på utredningen och förslaget och han är starkt kritisk.
- Det saknas helt underlag från utredningen vad gäller tidsvinst om det nu blir någon, säger han.

Han föreslår därför att chefsbytet skjuts upp och kontoret i stället får resurser för att klara verksamheten på en nivå som uppfyller lagens krav.
Den 14 januari ska en MBL-förhandling genomföras och kommunchef Eira Källgren är fast besluten att driva igenom förändringen då inget kommit fram som ändrar inriktningen på förslaget.
Även om hon har förståelse för Pär Åslunds kritik.
- Ibland får man bara gilla läget, säger hon.
Genom att en person blir chef för båda kontoren ska tillräckligt tid skapas för Pär Åslund på tillsynssidan, anser hon.
Samtidigt är chefsförändringen bara ett första steg mot att vinna nödvändig tid för miljöarbete. Speciellt som det pågår ett arbete för att skapa samordning mellan Sandviken, Ockelbo och Hofors.
En samordning som kan bli genomförd nästa år.

Miljö- och byggnämndens ordförande Kjell Demasure känner att förslaget innebär att miljökontoret når en miniminivå på arbetet.
- Det här blir en förbättring med mer resurser på tillsynssidan, säger han.
Pär Åslund anser att kommunens förändring där han avpoletteras som chef sänder tydliga signaler till kommunens alla chefer.

- Slår man larm om resurs- och arbetsmiljöproblem så blir åtgärden att man byts ut, inte att den hälsofarliga arbetsmiljön åtgärdas, säger han.
Han kommer även att skicka sin skrivelse till Arbetsmiljöverket med en begäran om att arbetsbelastningen på miljökontoret ska anpassas till personalresurserna.

Ulf Granström
026 - 27 75 93
ulf.granstrom@gd.se

Mer läsning

Annons