Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Studieförbundens bidragssystem blir kvar

HOFORS En enig opposition lyckades inte få bort det enligt deras mening orättvisa bidragssystemet till studieförbunden i Hofors.

Annons
Ett system där lokalkostnader prioriteras framför verksamhet och som gynnar ABF som hyr dyra lokaler i Folkets hus.
En motion till kommunfullmäktige om en rak fördelning av bidragen till studieförbunden baserad på antal studietimmar röstades ner av majoriteten,
socialdemokraterna. Motionen som inlämnats av folkpartiet och centerpartiet pekade på en enligt deras mening orättvis fördelning. En fördelning som inte beaktar verksamhet på ett korrekt sätt. Kommunens fördelningsprincip är att 40 procent av
bidraget fördelas till lokalkostnaderna för studieförbunden. Resterande del går till verksamhet.
Trots att Studieförbundet Vuxenskolan under flera år haft avsevärt högre antal studietimmar än ABF har alltid ABF fått betydligt mer i bidrag.
Det hänger till en del samman med den eftersläpning som finns för att en snabb ökning
eller minskning inte ska slå för hårt på bidraget mellan åren.

Både Britt Lindgren, c, och Hasse Backman, fp, yrkade på att kommunfullmäktige skulle bifall motionen och Hasse Backman pekade på att raka bidrag till verksamhet blir en stimulans för ökade insatser.
Vid den efterföljande voteringen förlorade motionärerna med siffrorna 11 mot 19. Vid omröstningen fick motionärerna stöd från samtliga borgerliga politiker, fullmäktiges miljöpartist och en vänsterpartist liksom det lokala partiet Folkhemmet.

Ulf Granström

Mer läsning

Annons