Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Flera skolor kan läggas ned

OCKELBO
Det kan bli en nedläggning av en eller flera skolor i Ockelbo - kanske redan i höst.

Annons
- Jag kan i alla fall inte utesluta det, säger Margareta Högberg, kommunens utbildnings- och kulturchef.
Beslut ska tas av kommunfullmäktige i mars.
Det är den kraftiga elevminskningen i kommunen som ligger bakom tankarna på skolnedläggningar.
Det här läsåret finns det 569 elever mellan sex och tolv år, alltså F-6-skolor, fördelade på sex skolor i kommunen. Läsåret 2008/09 kommer antalet elever att vara 360.
Margareta Högberg berättar att av de 569 eleverna går i dag 309 på två av de sex skolorna, nämligen Rabo och Gäveränge som ligger inne i själva Ockelbo.
- I princip kan man alltså se att de skolorna räcker för hela kommunens skolbarn.
Därmed är det inte sagt att just de två skolorna ska vara kvar, säger Margareta Högberg som också påpekar att det inte heller är självklart att just någon av byskolorna läggs ner.
Men att det blir en nedläggning av någon av skolenheterna är troligt. För samtidigt som antalet elever minskar kraftigt tryter kommunens resurser. Såväl politiker som tjänstemän har tidigare sagt att skolenheter i kommunen kan komma att läggas ner.
Elevantalet minskar i samtliga skolor. Lingbo skola går till exempel från 48 elever till 21, Åmots skola från 49 till 29 och Jädraås från 36 till 23 elever.
Politikerna i kommunen har gett tre tjänstemän i uppdrag att genomföra en skolöversyn för att se om - och i så fall vilka - skolor ska läggas ner. Förutom Margareta Högberg ingår tekniska chefen Bo Lindblad samt ekonomichefen Leif Karlsson i gruppen. De har inte lång tid på sig. Redan i februari ska utbildnings- och kulturnämnden fatta beslut och kommunstyrelse och kommunfullmäktige ska ha ärendet på sitt bord under mars månad.
Som ett led i arbetet med skolöversynen hålls bland annat kvällsmöten i byarna runt omkring Ockelbo. I går hölls ett möte om skolan i Jädraås, tisdagskväll är det Åmots tur, på onsdag Åbyggeby och på torsdag Lingbo. Turnén avslutas nästa vecka i Perslundaskolans aula.
Gruppen ser också över lokaler, vilka skolor som är i bra skick och så vidare samt ser över skolskjutskostnader som kan uppstå om någon byskola läggs ner.
Troligtvis kommer översynsgruppen att lämna ett eller flera förslag till politikerna om tänkbara åtgärder. Enligt Margareta Högberg finns emellertid ännu inga förslag.
- Först ska vi ta in alla synpunkter.
KARIN BERGKVIST
026-27 75 98
karin.bergkvist@gd.se

Mer läsning

Annons