Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Tvist om förorenad mark

OCKELBO Den förorenade marken under tvätteriet i Ockelbo har blivit en tvist mellan staten och kommunens bygg- och miljönämnd. Nämnden kräver nu att staten talar om vem som företräder Försvarets fabriksverk, FFV, i ärendet och svar vill nämnden ha senast den sista februari.

Annons
Redan i början på 1970-talet upptäcktes att marken under tvätteriet i Ockelbo var förorenad av varnolen, ett kemiskt tvättmedel. Då gjordes bara en enklare sanering.

Sedan övergick tvätteriet till landstinget och ytterligare en undersökning av marken gjordes i samband med att Tvättmans, nuvarande Berendsen, tog över 1999.
Föroreningen ligger i huvudsak i jorden under själva byggnaden och går ner till grundvattnet. Där flyter varnolenet ovanpå vattnet då det är lättare än vatten. Varnolen är lättflyktigt och giftigt och kan ge skador vid inandning eller orsaka eksem om det kommer på huden.

En ansvarsutredning som bygg- och miljönämnden genomfört visar att staten genom FFV och landstinget har ett solidariskt ansvar. Det innebär att nämnden kan göra en av parterna fullt ansvarig för att genomföra en sanering.
- Att vi valt att ställa kravet på staten beror på att landstinget redan gjort en hel del genom markundersökningen, säger miljöinspektör Ulla Rasmusson.

Vid ett tidigare informationsmöte om föroreningen beslöts att näringsdepartementet redan i november skulle lämna uppgift om vem som var statens företrädare. Frågan behandlades senare i ett regeringssammanträde som beslöt att länsstyrelsen skulle göra en bedömning av kommunens ansvarsutredning och vid behov söka medel från naturvårdsverket för en sanering.

Bygg- och miljönämnden anser emellertid att nämnden inte fått svar på sin fråga om vem som har ansvar från statens sida. Därför ställer nämnden krav på ett svar senast den sista februari för att få en motpart att ställa till svars för en sanering.

Ulf Granström
026 - 27 75 93
ulf.granstrom@gd.se

Mer läsning

Annons