Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Människor går före mygg

/
  • Nu är det inte längre något som kan hindra myggbesprutningen i Ista till våren. Utom möjligen brist på pengar.

Miljööverdomstolen ger klartecken för myggbekämpning inom Ista naturreservat.

Annons

En helt enig domstol ligger bakom beslutet och myggprojektets vetenskaplige ledare, Jan Lundström, är nöjd.
– De har kommit fram till att våra undersökningar och de internationella håller måttet, säger han.

De som bor vid Ista naturreservat lider svårt av översvämningsm

ygg vid högvatten. Som GD tidigare berättat vill de ansvariga för myggprojektet bespruta området, men länsstyrelsen anser att reservatet har stora naturvärden som kan spolieras. Därför har ärendet vid två tillfällen gått till miljödomstolen.

Den har vid båda tillfällena gett befolkningen och myggprojektet rätt. Bekämpningen av mygg kan utföras utan att de naturvärden som reservatet avsatts för påverkas negativt, säger domstolen. Länsstyrelsen har överklagat ärendet till miljööverdomstolen, som nu avgjort ärendet.

Miljööverdomstolen skriver i domen att de årliga myggproblemen är så besvärande för både lokalbefolkningen och besökarna att det är ett angeläget allmänt intresse att komma tillrätta med problemet. Därför finns skäl för en särskild dispens. En bekämpning kommer också att gynna det rörliga friluftslivet. Miljööverdomstolen slår fast att projektets resultat i uppföljningsprogrammet tyder på att risken för påverkan på naturvårdsintressena är obetydlig.

Miljööverdomstolen är mycket tydlig i sina domskäl, påpekar Jan Lundström och tycker att den dåligt underbyggda kritiken mot projektets resultat och slutsatser försvagats.

– Folk går före mygg, säger han.

Kalle Hedin, chef för Nedre Dalälvens Utvecklings AB, säger att domen är en framgång för lokalbefolkningen. Han hoppas att utslaget ska underlätta för projektet att få pengar till en fortsatt bekämpning.

I dag finns pengar bara från kommunerna, sammanlagt drygt 2,6 miljoner kronor. Sandviken och Heby står för en miljon vardera.

För den fortsatta bekämpningen krävs ytterligare fyra miljoner. Kalle Hedin hoppas att länsstyrelserna, de regionala förbunden och landstingen ska enas om en samlad insats. Han vill inom kort få till ett möte där frågan ska diskuteras.

Ingrid Bergman i Ista är en av alla som slagits för att få en bekämpning i reservatet. Hon är jublande glad i dag och tycker att det har varit värt allt besvär med papper och skrivelser. Nu ser hon fram emot att få sitta ute och njuta av våren och sommaren. Kanske får familjen möjlighet att ordna trädgårdsfester.

– Det enda som grumlar glädjen är bekymret med pengar till bekämpningen, säger hon.

Mer läsning

Annons