Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Socialstyrelsen kritiserar två ungdomsboenden

Socialstyrelsen fann stora brister i kommunens båda ungdomsboenden. Dokumentationen sker inte på ett rättssäkert sätt och i ena fallet har föreståndaren inte den utbildning som krävs.

Annons

Socialnämnden är huvudman för två ungdomsboenden i kommunen. Ett för ungdomar som av skilda skäl inte kan bo kvar i hemmet och ett för asylsökande flyktingbarn, Pangea. När socialstyrelsen inspekterade hemmen, som är hem för vård och boende, fann de en rad brister.

För de asylsökande flyktingbarnen saknas inskrivningsbeslut och i flera fall saknas vårdplaner. Den dokumentation som sker utförs inte på ett rättssäkert sätt då den skrivs in på ett sätt som senare gör det möjligt att ändra i journalerna. Något som enligt ledningen är en temporär lösning eftersom kommunen ska införa ett nytt verksamhetssystem.

Socialstyrelsen anser emellertid att trots att det är en tillfällig lösning är den inte acceptabel eftersom den inte uppfyller kravet på en rättssäker journalföring.

Ungdomsboendet för ungdomar i åldern 14–20 år är också att betrakta som ett hem för vård och boende vilket ställer särskilda krav på verksamheten. Här saknar föreståndaren tillräcklig teoretisk utbildning.

Beslut om in- och utskrivning fattas inte av föreståndaren utan av enhetschef vilket strider mot reglerna. Socialstyrelsen fann att det saknades rutiner för att förebygga incidenter och allvarliga händelser.

Den dokumentation som görs vid inskrivningen av ungdomarna är inte rättssäker då beslut fattas av icke behörig personal och inskrivningsbesluten saknas i ungdomarnas akter. Liksom för Pangea sker dokumentationen på ett sätt som inte är rättssäkert eftersom det går att ändra i journalerna i efterhand.

Även ungdomarnas boende med lägenheter i ett bostadsområde kritiseras eftersom personalen då bara har en begränsad möjlighet att utöva tillsyn och nattetid måste ungdomarna själva söka upp personalen om de behöver hjälp.

Socialstyrelsen anser i båda fallen att bristerna är så allvarliga att nämnden inte kan undgå allvarlig kritik. Senast den 25 oktober ska nämnden redovisa hur bristerna åtgärdats på de båda ungdomshemmen.

Mer läsning

Annons