Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Svenska hagen hotad av EU

/
  • Den svenska hagmarken med sina träd och buskar som utnyttjats för mulbete i långt över tusen år kan till stora delar försvinna om nya EU-regler träder i kraft. Bönderna i landet har gått samman i en budkavle till jordbruksminister Eskil Erlandsson med krav på att den svenska hagmarken ska få förbli som förr och att Sverige får regionala regler.

Den svenska hagmarken med sina träd och buskar hotas av EU-krav.
Trädantalet ska begränsas, men det drabbar både växter och djur.

Annons

Den svenska hagmarken med sina träd och buskar som utnyttjats för mulbete i långt över tusen år kan till stora delar försvinna från den svenska naturen.

Genom sin variation har hagen en stor biologisk mångfald och jämförs med regnskogen som är en av de mest artrika miljöer vi har. Träden och buskarna ger både skydd och föda till betesdjuren och träden förhindrar att marken torkas ur. Men så ser det inte ut nere på kontinenten där betesmarkerna är i stort trädlösa.

Därför kräver EU att även antalet buskar och träd på den svenska betesmarken ska begränsas, något som lantbruket kraftigt motsätter sig.

Det får vara maximalt 60 träd per hektar på den normala betesmarken och på marker som är speciellt värdefulla maximalt 100 träd.

– Det finns två skäl till vårt motstånd, säger Gävleborgs regionordförande Jan Thorén.

Han anser att det inte är rimligt att Sveriges bönder ska behöva förändra landskapsbilden för att passa in på EU-reglerna. Förändringar som slår hårt mot den biologiska mångfalden.

Samtidigt är det krångligt för den som vill behålla träddungarna då de måste märkas ut på kartorna. En enda liten miss gör att bonden drabbas av stora ekonomiska sanktioner.

– Själv väljer jag att avstå från stödet och jag tror att det är många som gör på samma sätt då man inte vill riskera stora ekonomiska bakslag, säger han.

Men han är samtidigt orolig för att många sedan gammalt hävdade marker får växa igen eller så skövlas den värdefulla skogen för att bonden ska få sitt stöd.

I dag finns 240 000 hektar hagmark som har fått särskilt skydd och inte berörs. Men ungefär samma areal berörs av kraven och Gävleborg finns totalt uppåt 6 000 hektar hagmark.

– Från EU ser man inte till de biologiska värden som finns utan nu skapas gemensamma krav, trots att hagen är unik och bara finns i Sverige, säger Tomas Bertilsson vid LRF.

Bönderna i landet har gått samman i en budkavle till jordbruksminister Eskil Erlandsson med krav på att den svenska hagmarken ska få förbli som förr med träd och buskar. De ställer krav på att Sverige ska kräva regionala regler.

Tomas Bertilsson pekar också på att Sverige har ett miljömål på 500 000 hektar betesmark. En omöjlighet om reglerna ska följas.

”Från EU ser man inte till de biologiska värden som finns utan nu skapas gemensamma krav, trots att hagen är unik och bara finns i Sverige.”

Tomas Bertilsson

LRF

Mer läsning

Annons