Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Gävle hamn är viktig för hela landet

Om kommuner och landsting ska få möjlighet att bidra till att utveckla de allmänna farlederna så skulle det gynna Gävle hamn, skriver Moderaterna.

Annons

Under många decennier har infrastrukturen varit eftersatt på många håll i vårt land. Alliansen har tagit ett helhetsgrepp på problemen och gör därför historiskt stora insatser på vägar och järnvägar, för att modernisera dem. Vi tycker att det är fullt naturligt att man ska kunna åka till jobbet och att gods ska komma fram i tid.

För att påskynda regionala projekt som är särskilt viktiga har kommunerna och landstingen möjlighet att vara med och delfinansiera dem. Medfinansiering av infrastruktur har på senare år gett oss många viktiga investeringar i vägar och järnvägar.

Till exempel bidrar kommunerna och landstingen i hela Mälardalen till utbyggnaden av Citybanan. Det är en helt ny järnväg genom Stockholm som kommer att bidra till att minska problemen med förseningar på järnvägen i stora delar av landet. Utan bidrag från kommunerna skulle projektet förmodligen ligga längre fram i tiden, med fler år av inställda och försenade tåg som följd.

I dag får kommunerna inte bidra till att farlederna till hamnar utvecklas. Det finansieras främst genom en farledsavgift som fartyg betalar. Regeringen föreslår att kommuner och landsting ska få möjlighet att bidra till att utveckla de allmänna farlederna som man lokalt är så medvetna om har stor betydelse för jobb och industri. Det skulle bidra till att hamnarna kan ta emot mer gods och minska behovet för långväga transporter på väg och järnväg av gods som lika gärna kan transporteras till sjöss.

Det tycker inte Socialdemokraterna i konstitutionsutskottet i riksdagen. De tycker i stället att det är rimligt att kommuner som skriker efter att få farlederna till hamnarna förbättrade ska vänta snällt. Vi håller inte med dem.

För städer som Södertälje och Gävle är hamnarna en nyckel till framgång. Stora mängder gods passerar genom dessa hamnar. Exporten av lastbilar, stål och trä och importen av olja, bilar och kaffe skulle halta utan dem. Där pågår också en hel del arbete med att utveckla hamnarna och verksamheterna i dem. Det är viktigt att det sker. Hamnarna i Södertälje och Gävle är inte viktiga bara för de respektive städerna, utan för hela landet.

För att hamnarna i Södertälje och Gävle ska fungera bra behövs farlederna till dem utvecklas och underhållas. Gävle och Södertälje kommuner är väl medvetna om detta och vill mer än gärna bidra till att det arbetet. Socialdemokraters motstånd i riksdagen mot att tillåta regionala satsningar till farlederna är inte bara djupt illojalt mot Södertäljes och Gävles egen vilja. Det är ett hån mot utvecklingen mot ett mer effektivt och klimatsmart transportsystem.

Att det dessutom är ett helt ologiskt ställningstagande eftersom man tycker det är okej med väg- och järnvägsprojekt, gör det än märkligare.

Jan-Evert Rådhström

Vice ordförande i riks dagens trafikutskott

Jessica Rosencrantz

Trafikutskottet, ansvarar för sjöfartsfrågor

Tomas Tobé

Riksdagsledamot

Gävleborgs län

Moderaterna

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel
Annons