Annons
Vidare till gd.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Gävle kommun ska inte konkurrera med privata företag!

Lennart Sjögren, KD, partisekreterare och Lennart Ahlenius, KD, oppositionsråd, om den snedvridande konkurrensen som uppstår när kommunala företag konkurrera med privata aktörer.

Kristdemokraternas strävan är att göra Gävle till den attraktiva kommunen med trygghet, valfrihet och rättvisa. Vi menar bl.a. att grunden för vår välfärd är ett fungerande näringsliv. Vi vill således skapa en kommun där bl.a.]näringslivet utvecklas och fler lönsamma företag etableras.

Det lokala näringslivet ska stimuleras genom att det ges goda generella förutsättningar. Det ska t.ex. finnas en väl utbyggd infrastruktur, tillgång till attraktiv mark och lokaler, god planberedskap, attraktiva och prisvärda bostäder samt en flexibel och bra kommunal service. I kommunens skolor ska positiva attityder och kunskaper om företagandets villkor förmedlas.

Vi anser att kommunens egna personalresurser ska vara dimensionerade för normalbehovet och att arbetstoppar ska lösas genom tillfälliga resursförstärkningar, till exempel via bemanningsföretag. Vi säger också i olika sammanhang att vi vill konkurrensutsätta kommunala verksamheter så att människors idéer och kreativitet tas tillvara och företagsamheten utvecklas i kommunen.

Enligt vår uppfattning ska däremot inte kommunal ”överkapacitet” konkurrera med företag och därvid kunna erbjuda priser som uppfattas vara subventionerade. Vi vet att kommunen idag erbjuder tjänster i konkurrens med lokala näringslivet. Vi vet också att enligt kommunallagen så är detta tillåtet i mycket begränsad omfattning.

Vi menar att det är angeläget att den totala verksamheten i kommunen som bedrivs i konkurrens med näringslivet behöver inventeras. Syftet med vår motion från april 2006 är att identifiera åtgärder som säkerställer att verksamheten håller sig inom kommunallagens ramar, få fram en metod att kontinuerligt kunna mäta verksamhetens omfattning och få fram underlag för arbetet med konkurrenspolicyn. I vår motion från 2006 föreslår vi bland annat:

- Att inventera omfattningen av kommunens verksamhet som sker i konkurrens med näringslivet

- Att det tas fram en policy som säkerställer att kommunens näringstjänster inte erbjuds till subventionerade priser eller på annat sätt skadar privata företags möjligheter att utvecklas

- Att det tas fram ett uppföljningssystem för att kontinuerligt kunna mäta kommunal näringsverksamhets omfattning

Efter tre års handläggning (!) i stadshuset har vänstermajoriteten i kommunfullmäktige sagt nej till vårt förslag. Majoriteten stoppar huvudet i sanden och säger att Gävle inte har några problem. Trots att till exempel Gefle Dagblad rapporterat om företagare som kritiserar den kommunala affärsverksamheten inom bland annat energikonsulting och anläggning.

Det är angeläget att komma till rätta med de problem som uppstår när kommunen ägnar sig åt affärsverksamhet som snedvrider konkurrensen på marknaden och därmed tränger undan privat näringsverksamhet.

Hoppet för Gävles företagare är nu regeringens förslag att förstärka konkurrenslagens regler som innebär förbjud för en kommun att i sin säljverksamhet tillämpa ett visst förfarande. En kommun eller ett landsting får även förbjudas att bedriva verksamhet som inte är förenlig med den kommunala kompetensen. Regeringens mål är att den nya lagen ska träda ikraft redan den 1 januari 2010.

Lennart Sjögren, KD,

partisekreterare

Lennart Ahlenius, KD,

oppositionsråd i Gävle.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel