Annons
Vidare till gd.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Gävle stadsbibliotek

på Södra Rådmansgatan vid Slottstorgetinitierades 1898 då grosshandlaren Sten Nordström skänkteen grundplåt på 2.500 kronor till ett stadsbibliotek.1906 överlämnades hans bror Simons boksamling påcirka 7.000 band, och ett par rum i stadshuset uppläts till stadsbibliotek med ingångfrån Norra Köpmangatan. Det öppnades i april 1907.Grosshandlaren Wilhelm Lindeberg blev dess förste bibliotekarie, ochgenom förmånliga inköp av boksamlingar utökadehan bokbeståndet avsevärt.
1955 donerade kyrkonotarien G. Richard Hedmark, som självsamma år gav ut boken "Försvunna bibelskrifter ochandra litteraturhistoriska essäer", sin boksamling om cirka13.000 band till biblioteket.
Stadsfullmäktige beslutade 1910 att av de Murénskaräntemedlen avsätta 240.000 kronor till en fond tillen kombinerad biblioteks-, konsert- och föreläsningsbyggnad.Projektet realiserades dock aldrig (se även Badhusprojekt och Idrottshusprojekt).
Biblioteket fick samma år lokaler på andra våningeni Börshuset. Det flyttades 1938 till Sjömanskyrkan ochblev kvar där till 1962 när det nybyggda biblioteketi Böndernas hus vid Södra Strandgatan stod färdigt.Tidskriftsrum med Kafé Edbom invigdes 1990 mot SödraRådmansgatan. Barnbibliotek, som sedan 1955 funnits i Folketshus, öppnades vid Petregatan 3.
1994 rustades biblioteket. Entrén mot Södra Strandgatanbyggdes över till tidskriftsrum med flyttbara hyllor såatt det kan ändras till konsert- och möteslokal, ochKafé Edbom fick större yta. Även Konsumentrådgivningenfick plats i lokalerna och på andra sidan av entrénBarnbiblioteket.
Gävle stadsbibliotek blev 1940 centralbibliotek förGävleborgs län. Den första bokbussen anskaffades1964.
Vid entrén står Sandro Chias skulptur "Tankfullman", skänkt av GDJ-fonden 1987. Inne i biblioteket stårJohnny Mattssons skulptur "Rörelse" från 1962 och"Livspelare" av Dag Wallin.
Föregångare till stadsbiblioteket var sockenbiblioteketsom drevs av Bildningsföreningen på 1860-talet ochvar placerat i rådhuset.
Bland senare tiders stadsbibliotikarier märks:
· Thord Plenge Jakobsson, som fick tjänsten 1961efter fröken Ingrid Rosendahl. Han flyttade till Norrköping1971 och var en tid även rektor vid Statens biblioteksskola.
· Anna-Lisa Hillbom, känd som Storveta, var förstebibliotikarie 1972-77.