Annons
Vidare till gd.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Gävle Varv

1873 anlade J.A. Bång, O.A. Brodin och Carl Hyckert på östra delen avBrynäs Gefle Varfs AB, kallat Brynäsvarvet. Därbyggdes segelfartyg. Varvet gick i konkurs 1876 och övertogs1883 av AB Atlas i Stockholm, som behövde varvet föratt renovera fartyg och då även installera ångpannor.Atlas byggde nya anläggningar, bland annat en slip föratt kunna ta fartyg upp till 1.500 dödviktston, och byggdebostäder för arbetarna, Atlasgårdarna.
Under 1880-talets ekonomiska kris avvecklades rörelsen,bolaget ombildades 1891 till Nya AB Atlas och varvet arrenderadesav O.A. Brodin för haverireparationer.
1896 köptes varvet av AB Gefle Verkstäder som övertagitLindahl & Runers mekaniska verkstad och då byggdes därbland annat varpbåtar för flottningsföreningar.Bolaget gick i konkurs 1910 varvid verkstadsdelen ombildades tillGefle Verkstads Gjuteri AB och varvet till AB Gefle Varf o Verkstäder,som förutom att reparera fartyg även byggde bogserbåtaroch utförde arbeten åt cellulosaindustrin.
1915 övertog grosshandlaren Erik Kronberg och Erik Brodin aktiemajoriteten i bolaget, som fick namnet ErikBrodins Varvs AB. Där byggdes bland annat lastfartyget O.A.Brodin på cirka 3.000 dödviktston.
Efter konkurs 1921 bildades 1922 Gefle Varfvs och VerkstadsNya AB, som bland annat tillverkade oljecisterner och utrustningartill pappersmassefabriker.
På 1940-talet återupptogs skeppsbyggeriet, och1943 löpte det första större fartyget på23 år av stapeln. Det var lastångaren Aletta Nootpå 3.000 ton.
På 1950-talet, då Korsnäs AB ägde varvet, byggdes bland annat flerahögsjöfartyg åt Sovjetunionen och tre fraktfartyg,beställda av Statens skogsindustrier, på knappt 500ton vardera. 1960 investerades också i en flytdocka medkapacitet att lyfta 8.000-tonnare.
I början av 1960-talet byggde varvet den ponton som regalskeppetWasa skulle placeras på vid bärgningen från StockholmsStröms botten. 1961 och 1962 levererades två tankfartygsom den sovjetiska staten beställt.
Det sista fartyg som byggdes på varvet var sjömätningsfartygetJohan Månsson. Senare har varvets slip använts förbygget av nya Briggen Gerda.
Efter flera ägarbyten togs varvet över av Rodoverken,dotterbolag till Midroc Industries (ägt av Mohammed al-Amoudi,Saudarabien) som köpte upp Preem, före detta OK. Därmedbytte Gävle Varv också namn till just Rodoverken.
Företaget har under 1990-talet bland annat tillverkatcisterner och tryckkärl.
Fastigheten ägs av Brynäs Byggnads AB. Varvsområdet drivs och förvaltasav Gefle Varv Förvaltnings AB. Där finns ett tiotalolika verkstadsföretag. Arbell, G, & Humbla, Ph: GävleVarvs & Verkstäders Nya AB 1873-1948.