Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

45 ton farligt avfall ska bort

/
  • Ulrika Holmberg berättar att de pratat mycket sopsortering när de lärt sig vad som hör hemma i farligt avfall och vad som kan slängas i de vanliga soporna.
  • Riskavfall måste vården ta hand om. – Det är viktigt att poängtera att det bara är det som är felsorterat som man kan minska på, säger Philip Näslund.
  • Allt sopbehållare märks och följs från avdelningen till förbränningen.
  • Bo Glückman berättar att fler börjar använda det system Stena tagit fram tillsammans med landstinget Gävleborg.

Genom att sopsortera bättre minskar vårdpersonal det farliga avfallet. Landstinget sparar pengar och minskar miljöpåverkan. Nu följer fler sjukhus efter.

Annons

För några år sedan reagerade landstinget på att de betalade för att ta hand om 126 ton farligt avfall 2007 medan Dalarna bara lämnade in 29 ton.

Det handlar om smittförande föremål, kanyler, skalpeller och annat man kan sticka eller skära sig på, giftiga läkemedel som cytostatika och antibiotika samt olika delar av kroppen.

Allt detta samlas enligt lagkrav in i gula, märkta plastlådor, förvaras och körs sedan till förbränning, en hantering som kostar landstinget betydligt mer än vanliga, ofarliga sopor.

Genom informationskampanjer har landstinget sedan dess försökt få ner andelen felsorterade sopor i det farliga avfallet.

– Handskar och papper hamnar lätt i de där kärlen, säger Philip Näslund, avfallsekonom.

Plastdelen på en spruta kan till exempel tömmas på sitt innehåll och sedan slängas i de vanliga soporna.

Från att ha haft runt 135 ton farligt avfall 2008 är landstingets mål att komma ner till 90 ton nästa år.

Ulrika Holmberg är sjuksköterska och miljöombud på röntgenavdelningen där de försökt sortera bättre i snart två år.

– Vi har kunnat ta bort gula lådor på vissa ställen där det nästan bara var felsortering.

Handskar, tomma sprutor och förpackningar hörde till det som hamnade i farligt avfall. För säkerhets skull.

– När man inte vet var man ska slänga det blir det att man slänger det där, då vet man att det tas om hand.

Hon tycker att det numera går lätt att sortera, även om det alltid finns tillfällen då man blir tveksam om var soporna hör hemma.

Landstinget och återvinningsföretaget Stena har tillsammans tagit fram ett nytt datasystem som håller koll på allt farligt avfall. Det hämtas, vägs och registreras och varje avdelning får betala för det man slänger. Med mindre farligt avfall behövs färre transporter och plastlådor, något som också är bra för miljön

Enligt Bo Glückman på Stena är Gävleborg först i landet med att jobba på det här sättet. Nu följer sjukhusen i Danderyd och Södertälje efter. De överblivna och gamla mediciner som patienterna lämnar in på apoteken registreras också i systemet.

Mer läsning

Annons